HEAD(1) Brugerkommandoer HEAD(1)

head - output the first part of files

head [FLAG]... [FIL]...

Skriv de første 10 linjer af hver FIL til standard-ud. Med mere end en FIL angivet udskrives filnavnet før hver FIL.

Hvis ingen FIL er angivet, eller FIL er -, læses fra standard-ind.

Obligatoriske argumenter til lange flag er også obligatoriske for de korte.

udskriv de første NUM byte af hver fil; med indledende "-", udskriv alle på nær de sidste NUM byte af hver fil
udskriv de første NUM linjer frem for de første %d; med indledende "-", udskriv alle på nær de sidste NUM linjer af hver fil
udskriv ikke overskrifter med filnavne først
skriv altid overskrifter med filnavne først
linjeadskiller er NUL frem for linjeskift
viser hjælpetekst og stopper
viser versionsinformation og stopper

NUM kan have et multiplikativt suffiks: b 512, kB 1000, K 1024, MB 1000*1000, M 1024*1024, GB 1000*1000*1000, G 1024*1024*1024 og så videre for T, P, E, Z, Y. Binært præfiks kan også bruges: KiB=K, MiB=M og så videre.

Skrevet af David MacKenzie og Jim Meyering.

Hjælp til GNU coreutils på nettet:: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapportér oversættelsesfejl til https://translationproject.org/team/

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller nyere https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dette er frit programmel: du kan frit ændre og videredistribuere det. Der gives INGEN GARANTI, i den grad som loven tillader dette.

tail(1)

Fuld dokumentation https://www.gnu.org/software/coreutils/head
eller lokalt tilgængelig via: info '(coreutils) head invocation'

De oversatte denne manual til dansk

Denne oversættelse er gratis dokumentation; læs GNU General Public License Version 3 eller nyere for copyrightbetingelser. Der er INGEN ANSVAR.

Hvis du støder på fejl i oversættelsen af ​​denne vejledning, skal du sende en e-mail til TODO.

marts 2020 GNU coreutils 8.32