HEAD(1) Käyttäjän sovellukset HEAD(1)

head - tulostaa alun tiedostoista

head [VALITSIN]... [TIEDOSTO]...

Tulosta kunkin TIEDOSTOn 10 ensimmäistä riviä vakiotulosteeseen. Jos TIEDOSTOja on useampi kuin yksi, jokaista ennen näytetään tiedostonimi.

Jos TIEDOSTOa ei ole annettu, tai se on ”-”, luetaan vakiosyötettä.

Pitkien valitsinten pakolliset argumentit ovat pakollisia myös lyhyille.

tulosta ensimmäiset N tavua jokaisesta tiedostosta; jos edeltävä merkki ”-” on annettu, tulosta koko tiedosto lukuun ottamatta N:ää viimeistä tavua
tulosta ensimmäiset N riviä ensimmäisen 10 sijaan; jos edeltävä merkki ”-” on annettu, tulosta koko tiedosto lukuun ottamatta N:ää viimeistä riviä
älä koskaan tulosta tiedostonimen sisältäviä otsakkeita
tulosta aina tiedostonimen sisältävät otsakkeet
päätä rivit 0-tavuun, ei rivinvaihtoon
näytä tämä ohje ja poistu
näytä versiotiedot ja poistu

NUM may have a multiplier suffix: b 512, kB 1000, K 1024, MB 1000*1000, M 1024*1024, GB 1000*1000*1000, G 1024*1024*1024, and so on for T, P, E, Z, Y, R, Q. Binary prefixes can be used, too: KiB=K, MiB=M, and so on.

Kirjoittaneet David MacKenzie ja Jim Meyering.

GNU coreutils online help: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Ilmoita käännösvirheistä osoitteeseen https://translationproject.org/team/fi.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Lisenssi GPLv3+: GNU GPL versio 3 tai myöhempi https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Tämä on vapaa ohjelmisto; sitä saa vapaasti muuttaa ja levittää edelleen. Siinä määrin kuin laki sallii, TAKUUTA EI OLE.

tail(1)

Koko dokumentaatio: https://www.gnu.org/software/coreutils/head
tai saatavilla paikallisesti: info '(coreutils) head invocation'

Tämän käsikirjan suomenkielisen käännöksen tekivät Antti Salmela <asap@lyseo.edu.ouka.fi>

Tämä käännös on ilmainen dokumentaatio; katso tekijänoikeusehdot GNU General Public License -versiosta 3 tai uudemmasta. Emme ota vastuuta.

Tammikuuta 2024 GNU coreutils 9.4