HEAD(1) Brukerkommandoer HEAD(1)

head - output the first part of files

head [VALG]... [FIL]...

Skriv ut de første 10 linjene i hver FIL til standardutdata. Hvis flere enn én FIL er valgt, lager programmet en overskrift per fil med filnavnet.

Hvis ingen FIL er valgt, eller hvis FIL er «-», leser programmet standard inndata.

Argumenter som er obligatoriske for lange valg, er også obligatoriske for korte valg.

Skriv ut første valgt ANTall byte fra hver fil (ved bruk av «-» vises alle byte unntatt siste valgt ANTall fra hver fil).
Skriv ut første valgt ANTall linjer i stedet for de første 10 (ved bruk av «-» vises alle linjer unntatt siste valgt ANTall fra hver fil).
Ikke ta med filnavn i toppen.
Ta med filnavn i toppen uansett type inndata.
Skill mellom linjer med NUL i stedet for linjeskift.
Vis denne hjelpeteksten og avslutt.
Vis versjonsinformasjon og avslutt.

NUM may have a multiplier suffix: b 512, kB 1000, K 1024, MB 1000*1000, M 1024*1024, GB 1000*1000*1000, G 1024*1024*1024, and so on for T, P, E, Z, Y, R, Q. Binary prefixes can be used, too: KiB=K, MiB=M, and so on.

Skrevet av David MacKenzie og Jim Meyering.

Få hjelp til bruk av GNU coreutils på nett: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapporter oversettelsesfeil til https://translationproject.org/team/nb.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Lisens GPLv3+: GNU GPL versjon 3 eller senere https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dette er fri programvare. Du kan endre og dele den videre. Det stilles INGEN GARANTI, i den grad dette tillates av gjeldende lovverk.

tail(1)

Fullstendig dokumentasjon: https://www.gnu.org/software/coreutils/head
eller lokalt: info '(coreutils) head invocation'

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

April 2023 GNU coreutils 9.3