GRUB-MKIMAGE(1) Användarkommandon GRUB-MKIMAGE(1)

grub-mkimage - gör en startbar avbildning av GRUB

grub-mkimage [FLAGGA...] [FLAGGA]... [MODULER]

Gör en startbar avbildning av GRUB.

bädda in FIL som en tidig konfiguration
välj komprimering att använda för kärnavbild
inaktivera shim_lock verifier
använd avbilder och moduler under KAT [standard=/usr/lib/grub/<platform>]
bädda in FIL som ett enhetsträd (DTB)
bädda in FIL som öppen nyckel för signaturkontroll
bädda in FIL som en memdisk-avbild

Implicerar ”-p (memdisk)/boot/grub” och åsidosätter

med senare alternativ.
lägg till NOTE-segment för CHRP IEEE1275
mata ut en genererad avbild till FIL [standard=stdut]
Generera en avbildning i FORMAT; tillgängliga format: i386-coreboot, i386-multiboot, i386-pc, i386-xen_pvh, i386-pc-pxe, i386-pc-eltorito, i386-efi, i386-ieee1275, i386-qemu, x86_64-efi, i386-xen, x86_64-xen, mipsel-yeeloong-flash, mipsel-fuloong2f-flash, mipsel-loongson-elf, powerpc-ieee1275, sparc64-ieee1275-raw, sparc64-ieee1275-cdcore, sparc64-ieee1275-aout, ia64-efi, mips-arc, mipsel-arc, mipsel-qemu_mips-elf, mips-qemu_mips-flash, mipsel-qemu_mips-flash, mips-qemu_mips-elf, arm-uboot, arm-coreboot-vexpress, arm-coreboot-veyron, arm-efi, arm64-efi, loongarch64-efi, riscv32-efi, riscv64-efi
sätt prefixkatalog
SBAT-metadata
skriv ut informativa meddelanden.
-?, --help
visa denna hjälplista
ge ett kort användningsmeddelande
skriv ut programversion

Obligatoriska eller valfria argument till långa flaggor är också obligatoriska eller valfria för motsvarande korta flaggor.

Rapportera fel till <bug-grub@gnu.org>. Skicka synpunkter på översättningen till >tp-sv@listor.tp-sv.se<.

grub-install(8), grub-mkrescue(1), grub-mknetdir(8)

Den fullständiga dokumentationen för grub-mkimage underhålls som en Texinfo-manual. Om programmen info och grub-mkimage är ordentligt installerade på ditt system, bör kommandot

info grub-mkimage

ge dig tillgång till den kompletta manualen.

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till Tp-sv@listor.tp-sv.se.

december 2023 GRUB 2:2.12-1