GRUB-INSTALL(8) Systemadministrationsverktyg GRUB-INSTALL(8)

grub-install — installera GRUB på en enhet

grub-install [FLAGGA...] [FLAGGA] [INSTALLATIONSENHET]

Installera GRUB på din enhet.

komprimera GRUB-filer [valfritt]
inaktivera shim_lock verifier
bädda in en specifik DTB
använd avbilder och moduler under KAT [standard=/usr/lib/grub/<platform>]
installera TYPSNITT [standard=unicode]
installera endast MODULER och deras beroenden [standard=all]
bädda in FIL som öppen nyckel för signaturkontroll
[standard=/usr/share/locale]
installera endast SPRÅK [standard=all]
förinläs specificerade moduler MODULER
SBAT-metadata
installera TEMAN [standard=starfield]
skriv ut informativa meddelanden.
gör enheten startbar som floppy (standard för fdX-enheter). Kan gå sönder på en del BIOS.
installera GRUB-avbilder under katalogen KAT/grub istället för katalogen /boot/grub
ID för starthanteraren. Detta alternativ är endast tillgängligt på EFI och Mac-datorer.
välj komprimering att använda för kärnavbild
diskmodul att använda (biosdisk eller inbyggd). Detta alternativ är bara tillgängligt på BIOS-mål.
använd KAT som roten för EFI-systempartitionen.
installera även om problem uppstår
använd identifierarfil även om UUID är tillgängligt
använd FÄRG för etikettbakgrund
använd FÄRG för etikett
använd FIL som typsnitt för etikett

--macppc-directory=KAT använd KAT för PPC MAC-installation.

installera inte i startsektor
uppdatera inte ”boot-device”/`Boot*' NVRAM-variabler. Detta alternativ är bara tillgängligt på EFI och IEEE1275-mål.
Verkställ inte några reed-solomon-koder när core.img bäddas in. Detta alternativ är bara tillgängligt på x86 BIOS.
använd STRÄNG som produktversion
radera enhetslista om den redan existerar
installationsenheten är borttagningsbar. Detta alternativ är endast tillgängligt på EFI.
leta inte efter filsystem i ENHET
install GRUB for TARGET platform [default=i386-pc]; available targets: arm-coreboot, arm-efi, arm-uboot, arm64-efi, i386-coreboot, i386-efi, i386-ieee1275, i386-multiboot, i386-pc, i386-qemu, i386-xen, i386-xen_pvh, ia64-efi, loongarch64-efi, mips-arc, mips-qemu_mips, mipsel-arc, mipsel-loongson, mipsel-qemu_mips, powerpc-ieee1275, riscv32-efi, riscv64-efi, sparc64-ieee1275, x86_64-efi, x86_64-xen
-?, --help
visa denna hjälplista
ge ett kort användningsmeddelande
skriv ut programversion

Obligatoriska eller valfria argument till långa flaggor är också obligatoriska eller valfria för motsvarande korta flaggor.

INSTALLATIONSENHET måste vara systemenhetsfilnamnet. grub-install kopierar GRUB-avbilder till /boot/grub. På vissa plattformar kan det också installera GRUB på startsektorn.

Rapportera fel till <bug-grub@gnu.org>. Skicka synpunkter på översättningen till >tp-sv@listor.tp-sv.se<.

grub-mkconfig(8), grub-mkimage(1), grub-mkrescue(1)

Den fullständiga dokumentationen för grub-install underhålls som en Texinfo-manual. Om programmen info och grub-install är ordentligt installerade på ditt system, bör kommandot

info grub-install

ge dig tillgång till den kompletta manualen.

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till Tp-sv@listor.tp-sv.se.

december 2023 GRUB 2:2.12-1