FREE(1) Polecenia użytkownika FREE(1)

free - wyświetlanie ilości wolnej i użytej pamięci w systemie

free [opcje]

free wyświetla całkowitą ilość wolnej i użytej pamięci fizycznej oraz pamięci wymiany w systemie, a także rozmiary buforów i pamięci podręcznych używanych przez jądro. Informacje są zbierane poprzez analizę /proc/meminfo. Wyświetlane kolumny to:

Total usable memory (MemTotal and SwapTotal in /proc/meminfo). This includes the physical and swap memory minus a few reserved bits and kernel binary code.
Pamięć użyta lub niedostępna (liczona jako razem - wolne)
Pamięć nie używana (MemFree oraz SwapFree w /proc/meminfo)
Pamięć używana (głównie) przez tmpfs (Shmem w /proc/meminfo)
Pamięć używana przez bufory jądra (Buffers w /proc/meminfo)
Pamięć używana przez cache stron oraz płyty (Cached i SReclaimable w /proc/meminfo)
Suma buforów i w cache
Przybliżenie, jak dużo pamięci jest dostępne do uruchamiania nowych aplikacji bez swapowania. W przeciwieństwie do danych udostępnianych w polach w cache czy wolne, to pole bierze pod uwagę cache stron oraz to, że nie wszystkie płyty pamięci podlegające reklamacji zostaną zwrócone (MemAvailable w /proc/meminfo, dostępne w jądrach 3.14, emulowane w jądrach 2.6.27+, w innych przypadkach - to samo, co wolne)

Wyświetlanie ilości pamięci w bajtach.
Wyświetlanie ilości pamięci w kibibajtach (zachowanie domyślne).
Wyświetlanie ilości pamięci w mebibajtach.
Wyświetlanie ilości pamięci w gibibajtach.
Wyświetlanie ilości pamięci w tebibajtach.
Wyświetlanie ilości pamięci w pebibajtach.
Wyświetlanie ilości pamięci w kilobajtach. Włącza --si.
Wyświetlanie ilości pamięci w megabajtach. Włącza --si.
Wyświetlanie ilości pamięci w gigabajtach. Włącza --si.
Wyświetlanie ilości pamięci w terabajtach. Włącza --si.
Wyświetlanie ilości pamięci w petabajtach. Włącza --si.
Wyświetlanie wszystkich pól wyjściowych automatycznie przeskalowanych do najkrótszej trzycyfrowej jednostki wraz z użytą jednostką. Używane są następujące jednostki:
  B = bajty
  Ki = kibibajty
  Mi = mebibajty
  Gi = gibibajty
  Ti = tebibajty
  Pi = pebibajty

Jeśli brak jednostki, a w systemie jest eksbibajt RAM-u lub obszaru wymiany, liczba będzie w tebibajtach, a kolumny mogą nie być wyrównane z nagłówkiem.

Przełączenie w tryb szeroki, z liniami przekraczającymi 80 znaków. W tym trybie bufory oraz w cache są wypisywane w dwóch osobnych kolumnach.
Wyświetlenie wyniku podaną liczbę razy. Wymaga opcji -s.
Wyświetlanie szczegółowych statystyk niskiej i wysokiej pamięci.
Show output on a single line, often used with the -s option to show memory statistics repeatedly.
Stałe wyświetlanie wyników co podane opóźnienie w sekundach. Można podać dowolną liczbę zmiennoprzecinkową, obsługiwane są opóźnienia z dokładnością do mikrosekundy dzięki użyciu funkcji usleep(3).
Użycie kilo, mega, giga itp. (potęg 1000) zamiast kibi, mebi, gibi (potęg 1024).
Wyświetlanie linii pokazującej podsumowanie kolumn.
Wyświelenie linii pokazującej limit i ilość fizycznie przydzielonej/nieprzydzielonej pamięci. Kolumna razem w tej linii pokazuje limit pamięci fizycznie przydzielonej. Ta linia ma znaczenie tylko w przypadku wyłączenia overcommitu.
Wyświetlenie opisu.
Wyświetlenie informacji o wersji.

/proc/meminfo
informacje dotyczące pamięci

Wartość kolumny dzielone nie jest dostępna w jądrach starszych niż 2.6.32 - wtedy wyświetlane jest zero.

procps@freelists.org

ps(1), slabtop(1), top(1), vmstat(8).

2023-05-02 procps-ng