FREE(1) Användarkommandon FREE(1)

free — Visa mängden fritt och använt minne i systemet

free [flaggor]

free visar den totala mängden fritt och använt fysiskt minne och växlingsminne i systemet, liksom buffertarna och cacharna som används av kärnan. Informationen samlas in genom att tolka /proc/meminfo. De visade kolumnerna är:
totalt
Totalt installerat minne (MemTotal och SwapTotal i /proc/meminfo)
använt
Använt minne (beräknat som totalt - fritt - buffertar - cache)
fritt
Oanvänt minne (MemFree och SwapFree i /proc/meminfo)
delat
Minne använt (huvudsakligen) av tmpfs (Shmem i /proc/meminfo)
buffertar
Minne använt av kärnans buffertar (Buffers i /proc/meminfo)
cache
Minne använt av sidcachen och skivor (Cached och SReclaimable i /proc/meminfo)
buff/cache
Summan av buffertar och cache
tillgängligt
Uppskattning av hur mycket minne som är tillgängligt för att starta nya program, utan att börja växla. Till skillnad mot data som tillhandahålls av fälten cache eller fritt tar detta fält hänsyn till sidcachen och även att inte alla återvinningsbara minnesskivor kommer återvinnas på grund av saker som används (MemAvailable i /proc/meminfo, tillgängligt i kärnan 3.14, emulerat i kärnor 2.6.27+, annars samma som fritt)

-b, --bytes
Visa mängden minne i byte.
-k, --kibi
Visa mängden minne i kibibyte. Detta är standardvärdet.
-m, --mebi
Visa mängden minne i mebibyte.
-g, --gibi
Visa mängden minne i gibibyte.
--tebi
Visa mängden minne i tebibyte.
--pebi
Visa mängden minne i pebibyte.
--kilo
Visa mängden minne i kilobyte. Implicerar --si.
--mega
Visa mängden minne i megabyte. Implicerar --si.
--giga
Visa mängden minne i gigabyte. Implicerar --si.
--tera
Visa mängden minne i terabyte. Implicerar --si.
--peta
Visa mängden minne i petabyte. Implicerar --si.
-h, --human
Visa alla utmatningsfält automatiskt skalade till den kortaste enheten med tre siffror och visa enheterna i utskriften. Följande enheter används.
B = byte
Ki = kibibyte
Mi = mebibyte
Gi = gibibyte
Ti = tebibyte
Pi = pebibyte

Om en enhet saknas, och du har exbibyte med RAM eller växlingsutrymme är talet i tebibyte och kolumnerna är inte nödvändigtvis justerade med rubriken.

-w, --wide
Byt till brett läge. Det breda läget skapar rader som är längre än 80 tecken. I detta läge rapporteras buffertar och cache i två separata kolumner.
-c, --count antal
Visa resultatet antal gånger. Kräver flaggan -s.
-l, --lohi
Visa detaljerad statistik över lägsta och högsta minne.
-s, --seconds fördröjning
Visa kontinuerligt resultatet fördröjt fördröjning isär. Du kan faktiskt ange godtyckligt flyttal som fördröjning med antingen . eller , som decimaltecken. usleep(3) används för fördröjningstider med upplösning i mikrosekunder.
--si
Använd kilo, mega, giga etc. (potenser av 1000) istället för kibi, mebi, gibi (potenser av 1024).
-t, --total
Visa en rad som visar kolumnernas summor.
--help
Skriv ut hjälp.
-V, --version
Visa versionsinformation.

/proc/meminfo
minnesinformation

Värdet på kolumnen delat är inte tillgängligt från kärnan före 2.6.32 och visas som noll.
Skicka synpunkter på översättningen till
tp-sv@listor.tp-sv.se Skicka felrapporter till procps@freelists.org

ps(1), slabtop(1), top(1), vmstat(8).
2018-05-31 procps-ng