FABS(3) Linux - příručka programátora FABS(3)

fabs, fabsf, fabsl - vrátí absolutní hodnotu čísla v plovoucí desetinné čárce

#include <math.h>
double fabs(double x);
float fabsf(float x);
long double fabsl(long double x);

Linkujte s -lm.

Požaduje množinu testovacích maker pro glibc (viz feature_test_macros(7)):

fabsf(), fabsl():


_ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
|| /* Since glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
|| /* Glibc <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

These functions return the absolute value of the floating-point number x.

These functions return the absolute value of x.

Pokud je x NaN, je vráceno NaN.

Pokud je x -0 je vráceno +0.

Pokud je x plus nebo mínus nekonečno je vráceno plus nekonečno.

Nevyskytují se žádné chyby.

For an explanation of the terms used in this section, see attributes(7).

Interface Atribut Hodnota
fabs(), fabsf(), fabsl() Thread safety MT-Safe

C99, POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

Varianta vracející double splňuje také SVr4 a 4.3BSD, C89.

abs(3), cabs(3), ceil(3), floor(3), labs(3), rint(3)

Tato stránka je součástí projektu Linux man-pages v5.13. Popis projektu a informace o hlášení chyb najdete na https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Pavel Heimlich <tropikhajma@gmail.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

22. března 2021