ABS(3) Linux - příručka programátora ABS(3)

abs - vrací absolutní hodnotu čísla typu integer

#include <stdlib.h>

int abs(int j);

Funkce abs() vrací absolutní hodnotu integer argumentu j.

Vrací absolutní hodnotu argumentu.

SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899

Absolutní hodnota nejmenšího čísla typu integer není definována.

ceil(3), floor(3), fabs(3), labs(3), rint(3)

Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/
5.ledna 1997 GNU