abs(3) Library Functions Manual abs(3)

abs, labs, llabs, imaxbs - vrátí absolutní hodnotu čísla typu integer

Standardní knihovna C (libc, -lc)

#include <stdlib.h>
int abs(int j);
long labs(long j);
long long llabs(long long j);
#include <inttypes.h>
intmax_t imaxabs(intmax_t j);
Požaduje množinu testovacích maker pro glibc (viz feature_test_macros(7)):

llabs():

    _ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L

Funkce abs() počítá absolutní hodnotu čísla j typu integer. Funkce labs(), llabs() a imaxabs()počítají absolutní hodnotu argumentu j typu odpovídajícímu hlavičce funkce.

Returns the absolute value of the integer argument, of the appropriate integer type for the function.

Vysvětlení pojmů použitých v této části viz attributes(7).

Rozhraní Atribut Hodnota
abs(), labs(), llabs(), imaxabs() Thread safety MT-Safe

C11, POSIX.1-2008.

POSIX.1-2001, C99, SVr4, 4.3BSD.

C89 only includes the abs() and labs() functions; the functions llabs() and imaxabs() were added in C99.

Absolutní hodnota nejmenšího čísla typu integer není definována.

The llabs() function is included since glibc 2.0. The imaxabs() function is included since glibc 2.1.1.

Aby byla funkce llabs() dostupná, může být nezbytné definovat _ISO99_SOURCE nebo _ISOC9X_SOURCE (v závislosti na verzi glibc) dříve, než budou vloženy jakékoli hlavičkové soubory.

By default, GCC handles abs(), labs(), and (since GCC 3.0) llabs() and imaxabs() as built-in functions.

cabs(3), ceil(3), fabs(3), floor(3), rint(3)

Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Pavel Heimlich <tropikhajma@gmail.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

31. října 2023 Linux man-pages 6.06