ABS(3) Linux - příručka programátora ABS(3)

abs, labs, llabs, imaxbs - vrátí absolutní hodnotu čísla typu integer

#include <stdlib.h>
int abs(int j);
long labs(long j);
long long llabs(long long j);
#include <inttypes.h>
intmax_t imaxabs(intmax_t j);
Požaduje množinu testovacích maker pro glibc (viz feature_test_macros(7)):

llabs():


_ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L

Funkce abs() počítá absolutní hodnotu čísla j typu integer. Funkce labs(), llabs() a imaxabs()počítají absolutní hodnotu argumentu j typu odpovídajícímu hlavičce funkce.

Returns the absolute value of the integer argument, of the appropriate integer type for the function.

For an explanation of the terms used in this section, see attributes(7).

Interface Atribut Hodnota
abs(), labs(), llabs(), imaxabs() Thread safety MT-Safe

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, C99, SVr4, 4.3BSD. C89 obsahuje pouze abs() a labs(). Funkce llabs() a imaxabs() byly přidány v C99.

Absolutní hodnota nejmenšího čísla typu integer není definována.

Funkce llabs() je zahrnuta v glibc verze 2.0. Funkce imaxabs() je součástí v glibc od verze 2.1.1.

Aby byla funkce llabs() dostupná, může být nezbytné definovat _ISO99_SOURCE nebo _ISOC9X_SOURCE (v závislosti na verzi glibc) dříve, než budou vloženy jakékoli hlavičkové soubory.

By default, GCC handles abs(), labs(), and (since GCC 3.0) llabs() and imaxabs() as built-in functions.

cabs(3), ceil(3), fabs(3), floor(3), rint(3)

Tato stránka je součástí projektu Linux man-pages v5.13. Popis projektu a informace o hlášení chyb najdete na https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Pavel Heimlich <tropikhajma@gmail.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

22. března 2021 GNU