LOCALE::PO4A::XHTML.3PM(1) User Contributed Perl Documentation LOCALE::PO4A::XHTML.3PM(1)

Locale::Po4a::Xhtml - konwersja dokumentów XHTML z/do plików PO

Celem projektu po4a ("PO for anything") jest ułatwienie tłumaczeń (oraz, co ciekawsze, zarządzania tłumaczeniami) przy użyciu narzędzi gettext w tych obszarach, gdzie nie były używane, jak na przykład w obszarze dokumentacji.

Locale::Po4a::Xhtml jest modułem ułatwiającym tłumaczenie dokumentów w formacie XHTML do innych języków [używanych przez ludzi].

Opcje tego modułu:

Włącza pliki określone przez element "include" SSI (Server Side Includes) (np. <!--#include virtual="/foo/bar.html" -->).

Uwaga: Powinno się używać tej opcji tylko dla plików statycznych.

Można podać dodatkowy parametr rootpath, określający ścieżkę bazową, w której będą poszukiwane pliki dołączane za pomocą atrybutu virtual.

Ten moduł jest w pełni funkcjonalny, ponieważ polega ma module Locale::Po4a::Xml. Definiuje tylko elementy i atrybuty do tłumaczenia.

"It works for me", which means I use it successfully on my personal Web site. However, YMMV: please let me know if something doesn't work for you.

Locale::Po4a::TransTractor(3pm), Locale::Po4a::Xml(3pm), po4a(7)

Yves Rütschlé <po4a@rutschle.net>
Nicolas François <nicolas.francois@centraliens.net>

Robert Luberda <robert@debian.org>

Copyright © 2004 Yves Rütschlé <po4a@rutschle.net>
Copyright © 2007-2008 Nicolas François <nicolas.francois@centraliens.net>

This program is free software; you may redistribute it and/or modify it under the terms of GPL v2.0 or later (see the COPYING file).

2024-06-26 perl v5.38.2