PLASMAENGINEEXPLO(1) Manual d'usuari del plasmaengi PLASMAENGINEEXPLO(1)

plasmaengineexplorer - Proporciona accés directe als motors de dades de plasma

plasmaengineexplorer [-v, --version] [-h, --help] [--list] [--heightpíxels] [--widthpíxels] [-xpíxels] [-ypíxels] [--enginemotor de dades] [--sourcemotor de dades] [--intervalms] [--appaplicació]

plasmaengineexplorer [Opcions genèriques del KDE] [Opcions genèriques de les Qt]

plasmaengineexplorer és una eina gràfica que permet als desenvolupadors provar els motors de dades Plasma sense escriure una miniaplicació Plasma.

Si no es donen opcions, s'iniciarà sense cap motor de dades seleccionat. El motor de dades requerit es pot seleccionar d'una llista desplegable.

Només s'hi troben els motors de dades instal⋅lats. kbuildsycoca4 pot necessitar ser executat per a trobar els motors de dades de nova instal⋅lació.

-v, --version

Mostra informació de la versió.

-h, --help

Mostra aquesta ajuda.

--list píxels

Mostra una llista de motors coneguts i les seves descripcions.

--height

Estableix l'alçada de la finestra, en píxels.

--width píxels

Estableix l'amplada de la finestra, en píxels.

-x píxels

Estableix la coordenada x (horitzontal) de la cantonada superior esquerra de la finestra, en píxels.

-y píxels

Estableix la coordenada x (vertical) de la cantonada superior esquerra de la finestra, en píxels.

--engine motor de dades

Engegueu plasmaengineexplorer amb el motor de dades seleccionat. motor de dades és el nom intern del motor de dades proposat per la clau X-KDE-PluginInfo-Name del fitxer desktop.

--source motor de dades

Només vàlid en combinació amb --engine. Demana un motor de dades específic quan s'inicia plasmaengineexplorer.

--interval temps

Estableix l'interval d'actualització de les fonts requerides a temps en mili-segons. Si no s'estableix, la font s'actualitzarà sobre demanda (per a algunes fonts, això serà quan estiguin disponibles les noves dades).

Si s'especifica --source, aquest serà l'interval d'actualització que s'utilitzarà quan es demani aquesta font.

--app aplicació

Només es mostren els motors associats amb l'aplicació pare; s'associa amb l'entrada X-KDE-ParentApp en el fitxer «.desktop» del DataEngine (motor de dades).

Hi ha informació més detallada disponible en help:/plasma-desktop (podeu emprar aquest URL al Konqueror o bé executar khelpcenterhelp:/plasma-desktop).

Carrega el motor de dades «time», mostra l'hora local i actualitza cada segon:

plasmaengineexplorer--engine time--source Local--interval 1000

plasmaengineexplorer ha estat escrit per en Seigo, Aaron <aseigo@kde.org>.

9 de gener de 2017 Plasma del KDE Plasma 5.8