PLASMAENGINEEXPLO(1) KDE kasutaja käsiraamat PLASMAENGINEEXPLO(1)

plasmaengineexplorer - Otsese ligipääsu pakkumine Plasma andmemootoritele

plasmaengineexplorer [--list] [--height pikslid] [--width pikslid] [-x pikslid] [-y pikslid] [--engine andmete mootor] [--source andmete mootor] [--interval ms] [--app rakendus]

plasmaengineexplorer [KDE üldised võtmed] [Qt üldised võtmed]

plasmaengineexplorer on graafiline tööriist, mis võimaldab arendajatel testida Plasma andmemootoreid ilma Plasma apletti kirjutamata.

Kui võtmeid ei anta, käivitub see ilma andmemootorita. Vajaliku andmemootori saab valida rippmenüüst.

Kasutada saab ainult paigaldatud andmemootoreid. Äsja paigaldatud andmemootorite tuvastamiseks võib olla vajalik kasutada käsku kbuildsycoca4.

--list pikslid

Teadaolevate mootorite ja nende kirjelduste näitamine.

--height

Määrab akna kõrguse pikslites.

--width pikslid

Määrab akna laiuse pikslites.

-x pikslid

Määrab akna ülemise vasaku nurga X-koordinaadi pikslites.

-y pikslid

Määrab akna ülemise vasaku nurga Y-koordinaadi pikslites.

--engine andmete mootor

Käivitab plasmaengineexploreri valitud andmemootoriga. Parameeter andmete mootor on andmemootori sisemine nimi, mis on kindlaks määratud desktop-faili võtmega X-KDE-PluginInfo-Name.

--source andmete mootor

Kasutatav ainult koos võtmega --engine. Nõuab andmemootorilt plasmaengineexploreri käivitamisel konkreetset allikat.

--interval aeg

Määrab nõutud allikate vaikimisi uuendamise aja millisekundites. Kui seda pole määratud, uuendatakse allikat nõudmisel (mõne allika puhul võib see olla hetk, mil on saadaval uued andmed).

Kui on antud võti --source, kasutatakse määratud uuendamisintervalli antud allika puhul.

--app rakendus

Ainult eellasrakendusega seotud mootorite näitamine; seondab X-KDE-ParentApp kirje andmemootori .desktop-failis.

Põhjalikumat kasutaja dokumentatsiooni pakub help:/plasma-desktop[1] (kirjuta see URL Konquerori või käivita käsuga khelpcenter help:/plasma-desktop).

Kellaaja andmemootori laadimine, mis näitab kohalikku aega ja uueneb iga sekundi järel:

plasmaengineexplorer --engine time --source Local --interval 1000

plasmaengineexplorer'i autor on Aaron Seigo <aseigo@kde.org>.

1.
help:/plasma-desktop
help:/plasma
2010-10-06 KDE töökeskkond