PLASMAENGİNEExPLO(1) plasmaengineexplorer Kullanıcı PLASMAENGİNEExPLO(1)

plasmaengineexplorer - Plasma veri işletkelerine doğrudan erişim sağlar

ÖZET

plasmaengineexplorer [-v, --version] [-h, --help] [--list] [--heightpiksel] [--widthpiksel] [-xpiksel] [-ypiksel] [--engineveri işletkesi] [--sourceveri işletkesi] [--intervalzaman (ms)] [--appuygulama]

plasmaengineexplorer [KDE Genel Seçenekleri] [Qt Genel Seçenekleri]

plasmaengineexplorer, geliştiricilerin bir Plasma uygulamacığı yazmasına gerek kalmadan Plasms veri işletkelerini sınamalarına izin veren grafiksel bir araçtır.

Hiçbir seçenek verilmezse herhangi bir veri işletkesi seçilmeden başlayacaktır. Gerekli veri işletkesi bir açılır listeden seçilebilir.

Yalnızca kurulu veri işletkeleri bulunur. Yeni kurulan veri işletkelerinin bulunabilmesi için kbuildsycoca4 komutunun çalıştırılması gerekebilir.

-v, --version

Sürüm bilgisini görüntüler.

-h, --help

Bu yardımı görüntüler.

--list piksel

Bilinen işletkelerin bir listesini ve açıklamalarını görüntüler.

--height

Pencerenin yüksekliğini piksel türünden ayarlar.

--width piksel

Pencerenin genişliğini piksel türünden ayarlar.

-x piksel

Piksel türünden pencerenin sol üst köşesinin x (yatay) koordinatını ayarlar.

-y piksel

Piksel türünden pencerenin sol üst köşesinin y (dikey) koordinatını ayarlar.

--engine veri işletkesi

Verilen veri işletkesiyle plasmaengineexplorer'ı başlatın. veri işletkesi, veri işletkesinin desktop dosyasının X-KDE-PluginInfo-Name anahtarı tarafından verilen iç adıdır.

--source veri işletkesi

Yalnızca --engine ile birlikte geçerlidir. plasmaengineexplorer başlatıldığında veri işletkesinden belirli bir kaynak ister.

--interval zaman (ms)

İstenen kaynaklar için öntanımlı güncelleme aralığını time milisaniye olarak ayarlar. Ayarlanmazsa kaynak istek üzerine güncellenecektir (bazı kaynaklar için bu, yeni veri kullanılabilirken olur).

--source belirtilmişse o kaynağı isterken kullanılacak olan güncelleme aralığıdır.

--app uygulama

Yalnızca ana uygulamayla ilişkili işletkeleri göster; DataEngine’in .desktop dosyasındaki X-KDE-ParentApp girişiyle eşleşir.

Daha ayrıntılı kullanıcı belgelendirmesine help:/plasma-desktop (ya bu URL'yi Konqueror'a girin ya da khelpcenter help:/plasma-desktop komutunu çalıştırın) adresinden ulaşabilirsiniz.

ÖRNEKLER

Yerel saati gösteren ve her saniye güncellenen zaman veri işletkesini yükleyin:

plasmaengineexplorer --engine time --source Local --interval 1000

plasmaengineexplorer, Aaron Seigo <aseigo@kde.org> tarafından yazılmıştır.

2017-01-09 KDE Plasma Plasma 5.8