PLASMAENGINEEXPLO(1) Användarmanual plasmaengineexp PLASMAENGINEEXPLO(1)

plasmaengineexplorer - Ger direkt tillgång till Plasma datagränssnitt

plasmaengineexplorer [-v, --version] [-h, --help] [--list] [--heightbildpunkter] [--widthbildpunkter] [-xbildpunkter] [-ybildpunkter] [--enginedatagränssnitt] [--sourcedatagränssnitt] [--intervalms] [--appprogram]

plasmaengineexplorer [Allmänna KDE-väljare] [Allmänna QT-väljare]

plasmaengineexplorer är ett grafiskt verktyg som låter utvecklare testa Plasma datagränssnitt utan att skriva ett Plasma miniprogram.

Om inga väljare anges, startar det utan något datagränssnitt valt. Datagränssnittet som ska användas kan väljas från en lista i en kombinationsruta.

Bara installerade datagränssnitt hittas. kbuildsyoca4 kanske behöver köras för att nyinstallerade datagränssnitt ska hittas.

-v, --version

Visar versionsinformation.

-h, --help

visar den här hjälpen.

--list bildpunkter

Visar en lista med alla kända gränssnitt och deras beskrivningar.

--height

Ställer in fönstrets höjd i bildpunkter.

--width bildpunkter

Ställer in fönstrets bredd i bildpunkter.

-x bildpunkter

Ställer in x-koordinaten (den horisontella) för fönstrets övre vänstra hörn i bildpunkter.

-y bildpunkter

Ställer in y-koordinaten (den vertikala) för fönstrets övre vänstra hörn i bildpunkter.

--engine datagränssnitt

Starta plasmaengineexplorer med angivet datagränssnitt valt. datagränssnitt är datagränssnittets interna namn givet av nyckeln X-KDE-PluginInfo-Namn i skrivbordsfilen.

--source datagränssnitt

Bara giltig tillsammans med --engine. Begär en specifik källa från datagränssnittet när plasmaengineexplorer startas.

--interval tid

Ställer in förvalt uppdateringsintervall för begärda källor till tid millisekunder. Om det inte anges, kommer källan att uppdateras på begäran (för vissa källor är det när ny data är tillgänglig).

Om --source anges, är detta uppdateringsintervallet som kommer att användas när den källan begärs.

--app program

Visa bara gränssnitt som hör ihop med ett motsvarande program. Bestäms av posten X-KDE-ParentApp i datagränssnittets skrivbordsfil.

Mer detaljerad användardokumentation är tillgänglig med help:/plasma-desktop (skriv antingen in webbadressen i Konqueror, eller kör khelpcenterhelp:/plasma-desktop).

Ladda datagränssnittet time, som visar lokal tid och uppdateras varje sekund:

plasmaengineexplorer--engine time--source Local--interval 1000

plasmaengineexplorer är skrivet av Aaron Seigo <aseigo@kde.org>.

2017-01-09 KDE Plasma Plasma 5.8