TRUNCATE(1) Корисничке наредбе TRUNCATE(1)

НАЗИВ

truncate - shrink or extend the size of a file to the specified size

УВОД

truncate ОПЦИЈА... ДАТОТЕКА...

ОПИС

Повећава или смањује величину сваке ДАТОТЕКЕ на наведену величину

Аргумент ДАТОТЕКЕ који не постоји се ствара.

Ако је ДАТОТЕКА већа од наведене величине, вишак података се губи. Ако је ДАТОТЕКА мања, проширује се а разбацани проширени део (читав) чита као нулте бајтове.

Обавезни аргументи за дуге опције су обавезни и за кратке опције такође.

не прави датотеке
сматра ВЕЛИЧИНУ као број УИ блокова уместо бајтова
основна величина на РДАТОТЕЦИ
поставља или дотерује величину датотеке бајтовима ВЕЛИЧИНЕ
приказује ову помоћ и излази
исписује податке о издању и излази

Аргумент ВЕЛИЧИНА је цео број и изборна јединица (пример: 10K је 10*1024). Јединице су K,M,G,T,P,E,Z,Y,R,Q (степени од 1024) или KB,MB,... (степени од 1000). Бинарни префикси се могу користити, такође: KiB=K, MiB=M, и тако редом.

ВЕЛИЧИНИ може бити додат префикс једног од следећих знакова измене: „+“ повећава за, „-“ смањује за, „<“ највише, „>“ најмање, „/“ заокружује доле на множитеља од, „%“ заокружује горе на множитеља од.

АУТОР

Написао је Падрејг Брејди.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ГРЕШАКА

Помоћ на мрежи за ГНУ coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Грешке у преводу пријавите на https://translationproject.org/team/sr.html

АУТОРСКА ПРАВА

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Лиценца ОЈЛв3+: ГНУ ОЈЛ издање 3 или касније https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Ово је слободан софтвер: слободни сте да га мењате и расподељујете. Не постоји НИКАКВА ГАРАНЦИЈА, у оквирима дозвољеним законом.

ВИДИТЕ ТАКОЂЕ

dd(1), truncate(2), ftruncate(2)

Сва документација се налази на https://www.gnu.org/software/coreutils/truncate
или је доступна на рачунару путем наредбе „info '(coreutils) truncate invocation'“

ПРЕВОД

Српски превод ове странице са приручником смо направили

Овај превод је бесплатна документација; за услове ауторског права погледајте ГНУ Општу јавну лиценцу верзије 3 или новије. Не преузимамо никакву одговорност.

Ако пронађете грешке у преводу ове странице приручника, пошаљите е-поруку TODO.

јануара 2024 ГНУ coreutils 9.4