TOUCH(1) Корисничке наредбе TOUCH(1)

НАЗИВ

touch - change file timestamps

УВОД

touch [ОПЦИЈА]... ДАТОТЕКА...

ОПИС

Освежава времена приступа и измене сваке ДАТОТЕКЕ на текуће време.

Аргумент ДАТОТЕКЕ који не постоји се ствара празним, осим ако је достављено -c или -h.

Ниском аргумента ДАТОТЕКЕ - се ради посебно и доводи до тога да touch измени времена датотеке придружене стандардном излазу.

Обавезни аргументи за дуге опције су обавезни и за кратке опције такође.

мења само време приступа
не прави датотеке
обрађује НИСКУ и користи је уместо текућег времена
(занемарено)
утиче на сваку симболичку везу уместо сваке упутне датотеке (корисно само на системима који могу да измене временске ознаке симболичких веза)
мења само време измене
користи времена ове датотеке уместо текућег времена
користи [[ЦЦ]ГГ]ММДДччмм[.ss] уместо текућег времена
мења наведено време: РЕЧ је „access“, „atime“, или „use“: исто као -a. РЕЧ је „modify“ или „mtime“: исто као -m
приказује ову помоћ и излази
исписује податке о издању и излази

Знајте да опције -d и -t прихватају различите записе времена-датума.

The --date=STRING is a mostly free format human readable date string such as "Sun, 29 Feb 2004 16:21:42 -0800" or "2004-02-29 16:21:42" or even "next Thursday". A date string may contain items indicating calendar date, time of day, time zone, day of week, relative time, relative date, and numbers. An empty string indicates the beginning of the day. The date string format is more complex than is easily documented here but is fully described in the info documentation.

АУТОР

Написали су Пол Рубин, Арнолд Робинс, Џим Кингдон,Дејвид Мек Кензи и Ренди Смит.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ГРЕШАКА

Помоћ на мрежи за ГНУ coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Грешке у преводу пријавите на https://translationproject.org/team/sr.html

АУТОРСКА ПРАВА

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Лиценца ОЈЛв3+: ГНУ ОЈЛ издање 3 или касније https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Ово је слободан софтвер: слободни сте да га мењате и расподељујете. Не постоји НИКАКВА ГАРАНЦИЈА, у оквирима дозвољеним законом.

ВИДИТЕ ТАКОЂЕ

Сва документација се налази на https://www.gnu.org/software/coreutils/touch
или је доступна на рачунару путем наредбе „info '(coreutils) touch invocation'“

ПРЕВОД

Српски превод ове странице са приручником смо направили

Овај превод је бесплатна документација; за услове ауторског права погледајте ГНУ Општу јавну лиценцу верзије 3 или новије. Не преузимамо никакву одговорност.

Ако пронађете грешке у преводу ове странице приручника, пошаљите е-поруку TODO.

јануара 2024 ГНУ coreutils 9.4