TOUCH(1) Käyttäjän sovellukset TOUCH(1)

touch - vaihda tiedoston aikaleimoja

touch [VALITSIN]... TIEDOSTO...

Päivitä kunkin TIEDOSTON käyttö- ja muokkausajat nykyiseen aikaan.

A FILE argument that does not exist is created empty, unless -c or -h is supplied.

A FILE argument string of - is handled specially and causes touch to change the times of the file associated with standard output.

Pitkien valitsinten pakolliset argumentit ovat pakollisia myös lyhyille.

muuta vain käyttöaikaa
älä luo tiedostoja
parse STRING and use it instead of current time
(ei huomioida)
affect each symbolic link instead of any referenced file (useful only on systems that can change the timestamps of a symlink)
muuta vain muutosaikaa
käytä tämän TIEDOSTOn aikoja nykyisen ajan sijaan
käytä aikaa [[CC]VV]KKPPttmm[.ss] nykyisen ajan sijaan
change the specified time: WORD is access, atime, or use: equivalent to -a WORD is modify or mtime: equivalent to -m
näytä tämä ohje ja poistu
näytä versiotiedot ja poistu

Huomaa, että valitsimien -d ja -t hyväksymät aika-päiväysmuodot ovat erilaisia.

The --date=STRING is a mostly free format human readable date string such as "Sun, 29 Feb 2004 16:21:42 -0800" or "2004-02-29 16:21:42" or even "next Thursday". A date string may contain items indicating calendar date, time of day, time zone, day of week, relative time, relative date, and numbers. An empty string indicates the beginning of the day. The date string format is more complex than is easily documented here but is fully described in the info documentation.

Kirjoittaneet Paul Rubin, Arnold Robbins, Jim Kingdon, David MacKenzie ja Randy Smith.

GNU coreutils online help: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Ilmoita käännösvirheistä osoitteeseen https://translationproject.org/team/fi.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Lisenssi GPLv3+: GNU GPL versio 3 tai myöhempi https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Tämä on vapaa ohjelmisto; sitä saa vapaasti muuttaa ja levittää edelleen. Siinä määrin kuin laki sallii, TAKUUTA EI OLE.

Koko dokumentaatio: https://www.gnu.org/software/coreutils/touch
tai saatavilla paikallisesti: info '(coreutils) touch invocation'

Tämän käsikirjan suomenkielisen käännöksen tekivät Sami Kuhmonen <sami@iqs.fi>

Tämä käännös on ilmainen dokumentaatio; katso tekijänoikeusehdot GNU General Public License -versiosta 3 tai uudemmasta. Emme ota vastuuta.

Tammikuuta 2024 GNU coreutils 9.4