STDBUF(1) Корисничке наредбе STDBUF(1)

НАЗИВ

stdbuf - Покреће НАРЕДБУ, са измењеним радњама међумеморисања за њене уобичајене токове.

УВОД

stdbuf ОПЦИЈА... НАРЕДБА

ОПИС

Покреће НАРЕДБУ, са измењеним радњама међумеморисања за њене уобичајене токове.

Обавезни аргументи за дуге опције су обавезни и за кратке опције такође.

дотерује међумеморисање тока стандардног улаза
дотерује међумеморисање тока стандардног излаза
дотерује међумеморисање тока стандардне грешке
приказује ову помоћ и излази
исписује податке о издању и излази

Ако је РЕЖИМ „L“ одговарајући ток ће бити редом међумеморисан. Ова опција је неисправна са стандардним улазом.

Ако је РЕЖИМ „0“ одговарајући ток неће бити међумеморисан.

Otherwise MODE is a number which may be followed by one of the following: KB 1000, K 1024, MB 1000*1000, M 1024*1024, and so on for G,T,P,E,Z,Y,R,Q. Binary prefixes can be used, too: KiB=K, MiB=M, and so on. In this case the corresponding stream will be fully buffered with the buffer size set to MODE bytes.

НАПОМЕНА: Ако НАРЕДБА дотерује међумеморисање својих стандардних токова (tee(1) на пример) тада ће то заобићи одговарајуће измењене stdbuf-ом. Такође неки пропусници (као dd(1) и cat(1) итд.) не користе токове за У/И, а то су они на које не утичу подешавања stdbuf-а.

125
if the stdbuf command itself fails
126
if COMMAND is found but cannot be invoked
127
if COMMAND cannot be found
-
the exit status of COMMAND otherwise

ПРИМЕРИ

tail -f access.log | stdbuf -oL cut -d ' ' -f1 | uniq
This will immediately display unique entries from access.log

ГРЕШКЕ

On GLIBC platforms, specifying a buffer size, i.e., using fully buffered mode will result in undefined operation.

АУТОР

Написао је Падрејг Брејди.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ГРЕШАКА

Помоћ на мрежи за ГНУ coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Грешке у преводу пријавите на https://translationproject.org/team/sr.html

АУТОРСКА ПРАВА

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Лиценца ОЈЛв3+: ГНУ ОЈЛ издање 3 или касније https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Ово је слободан софтвер: слободни сте да га мењате и расподељујете. Не постоји НИКАКВА ГАРАНЦИЈА, у оквирима дозвољеним законом.

ВИДИТЕ ТАКОЂЕ

Сва документација се налази на https://www.gnu.org/software/coreutils/stdbuf
или је доступна на рачунару путем наредбе „info '(coreutils) stdbuf invocation'“

ПРЕВОД

Српски превод ове странице са приручником смо направили

Овај превод је бесплатна документација; за услове ауторског права погледајте ГНУ Општу јавну лиценцу верзије 3 или новије. Не преузимамо никакву одговорност.

Ако пронађете грешке у преводу ове странице приручника, пошаљите е-поруку TODO.

јануара 2024 ГНУ coreutils 9.4