NUMFMT(1) Корисничке наредбе NUMFMT(1)

НАЗИВ

numfmt - Convert numbers from/to human-readable strings

УВОД

numfmt [ОПЦИЈА]... [БРОЈ]...

ОПИС

Преобликује БРОЈ(еве), или бројеве са стандардног улаза ако ниједан није наведен.

Обавезни аргументи за дуге опције су обавезни и за кратке опције такође.

исписује упозорења о неисправном улазу
користи Х уместо празнине за граничник поља
replace the numbers in these input fields (default=1); see FIELDS below
користи ЗАПИС покретног зареза у „printf“ стилу; видите ЗАПИС испод за појединости
самостално сразмерава улазне бројеве на ЈЕДИНИЦУ; основно је „none“; видите ЈЕДИНУЦА испод
одређује улазну величину јединице (уместо основног 1)
користи груписање цифара одређено језиком, нпр. 1.000.000 (што значи да нема дејства у језику Ц/ПОСИКС)
исписује (без претварања) првих N редова заглавља; за N се подразумева 1 ако није наведено
режим неуспеха за неисправне бројеве: РЕЖИМ може бити: „abort“ — прекини (основно), „fail“ — неуспех, „warn“ — упозори, „ignore“ — занемари
попуњава излаз до N знакова; позитивно N ће поравнати на десно; негативно N ће поравнати на лево; попуњавање се занемарује ако је излаз већи од N; основно је самостално попуњавање ако се пронађе празнина
користи НАЧИН за заокруживање приликом сразмеравања; НАЧИН може бити: „up“ — горе, „down“ — доле, „from-zero“ — од нуле (основно), „towards-zero“ — изнад нуле, „nearest“ — најближе
додаје СУФИКС излазним бројевима, и прихвата изборни СУФИКС у улазним бројевима
самостално сразмерава излазне бројеве на ЈЕДИНИЦУ; видите испод ЈЕДИНИЦУ
величина излазне јединице (уместо основног 1)
ограничавач реда је НИШТА, не нови ред
приказује ову помоћ и излази
исписује податке о издању и излази

Опције ЈЕДИНИЦЕ:

не ради се самостално сразмеравање; суфикси ће окинути грешку
прихвата изборне суфиксе од једног/два слова:
1K = 1000, 1Ki = 1024, 1M = 1000000, 1Mi = 1048576,
прихвата изборни суфикс од једног слова:
1K = 1000, 1M = 1000000, ...
прихвата изборни суфикс од једног слова:
1K = 1024, 1M = 1048576, ...
iec-i
прихвата изборни суфикс од једног слова:
1Ki = 1024, 1Mi = 1048576, ...

ПОЉА подржавају опсеге поља у стилу cut(1):

N-то поље, бројећи од 1
N-
од N-тог поља, до краја реда
N-M
од N-тог до M-тог поља (закључно)
од првог до M-тог поља (закључно)
-
сва поља

Више поља/опсега може бити раздвојено зарезима.

ЗАПИС мора бити подесан за исписивање једног аргумента са покретним зарезом „%f“. Изборни наводник (%'f) ће укључити --grouping (ако је подржано текућим језиком). Изборна вредност ширине (%10f) ће попунити излаз. Изборна нулта (%010f) ширина ће нулом попунити број. Изборне негативне вредности (%-10f) ће попунити с лева. Изборна тачност (%.1f) ће преписати улазом одређену тачност.

Излазно стање је 0 ако су сви улазни бројеви успешно претворени. По основи, %s ће стати при првој грешци претварања са излазним стањем 2. Са --invalid='fail' исписује се упозорење за сваку грешку претварањаа излазно стање је 2. Са --invalid='warn' свака грешка претварања се дијагностикује, али излазно стање је 0. Са --invalid='ignore' грешке претварање се не дијагностикују а излазно стање је 0.

ПРИМЕРИ

$ numfmt --to=si 1000
-> "1.0K"
$ numfmt --to=iec 2048
-> "2.0K"
$ numfmt --to=iec-i 4096
-> "4.0Ki"
$ echo 1K | numfmt --from=si
-> "1000"
$ echo 1K | numfmt --from=iec
-> "1024"
$ df -B1 | numfmt --header --field 2-4 --to=si
$ ls -l | numfmt --header --field 5 --to=iec
$ ls -lh | numfmt --header --field 5 --from=iec --padding=10
$ ls -lh | numfmt --header --field 5 --from=iec --format %10f

АУТОР

Написао је Асаф Гордон.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ГРЕШАКА

Помоћ на мрежи за ГНУ coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Грешке у преводу пријавите на https://translationproject.org/team/sr.html

АУТОРСКА ПРАВА

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Лиценца ОЈЛв3+: ГНУ ОЈЛ издање 3 или касније https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Ово је слободан софтвер: слободни сте да га мењате и расподељујете. Не постоји НИКАКВА ГАРАНЦИЈА, у оквирима дозвољеним законом.

ВИДИТЕ ТАКОЂЕ

Сва документација се налази на https://www.gnu.org/software/coreutils/numfmt
или је доступна на рачунару путем наредбе „info '(coreutils) numfmt invocation'“

ПРЕВОД

Српски превод ове странице са приручником смо направили

Овај превод је бесплатна документација; за услове ауторског права погледајте ГНУ Општу јавну лиценцу верзије 3 или новије. Не преузимамо никакву одговорност.

Ако пронађете грешке у преводу ове странице приручника, пошаљите е-поруку TODO.

јануара 2024 ГНУ coreutils 9.4