NUMFMT(1) Brugerkommandoer NUMFMT(1)

numfmt - konverter tal fra/til læsevenlige strenge

numfmt [FLAG]... [TAL]...

Omformatér TAL eller tallene fra standard-input hvis ingen er givet.

Obligatoriske argumenter til lange flag er også obligatoriske for de korte.

udskriv advarsler om ugyldige inddata
brug X frem for blanke tegn som feltskilletegn
erstat tallene i disse inddatafelter (1 som standard); se FELTER nedenfor
brug FORMAT til flydende tal i stil med printf; se detaljer for FORMAT nedenfor
auto-skalér ind-tal til ENHEDer; standardværdi er "none"; see ENHED nedenfor
angiv enhedsstørrelse for inddata (ellers bruges 1)
brug regionsdefineret gruppering af cifre, f.eks. 1,000,000 (hvilket betyder at det ingen effekt har i C/POSIX-regionsindstillinger)
udskriv (uden konvertering) de første N hovedlinjer; N sættes til 1 hvis ikke givet
fejltilstand for ugyldige tal: TILSTAND kan være: abort (standard), fail, warn, ignore
udfyld udskriften til N tegn; positiv N højrestiller; negativ N venstrestiller; udfyldning ignoreres hvis uddata er bredere end N tegn; standardopførsel er at udfylde automatisk hvis der findes blanke tegn
brug afrundingsMETODE ved skalering; METODE kan være: up, down, from-zero (standard), towards-zero, nearest
tilføj SUFFIKS til ud-numre, og acceptér valgfrit SUFFIKS i ind-numre
autoskalér ud-tal til ENHEDer; se ENHED nedenfor
enhedsstørrelse for uddata (frem for standardværdien 1)
linjeadskiller er NUL frem for linjeskift
vis denne hjælpetekst og afslut
vis versionsinformation og afslut

der foretages ingen autoskalering; suffikser vil udløse en fejl
acceptér valgfri et- eller tobogstavssuffiks:
1K = 1000, 1Ki = 1024, 1M = 1000000, 1Mi = 1048576,
acceptér valgfri etbogstavssuffiks:
1K = 1000, 1M = 1000000, ...
acceptér valgfri etbogstavssuffiks:
1K = 1024, 1M = 1048576, ...
iec-i
acceptér valgfri tobogstavssuffiks:
1Ki = 1024, 1Mi = 1048576, ...

N'te felt, talt fra 1
N-
fra N'te felt til linjeafslutning
N-M
fra N'te til M'te felt (inklusive)
fra første til M'te felt (inklusive)
-
alle felter

Flere felter/intervaller kan adskilles af komma

FORMAT skal passe til at udskrive ét flydende tal "%f". Valgfrit citationstegn (%'f) medfører --grouping (hvis understøttet af regionsindstillinger). Udskrift fyldes op til valgfri breddeværdi (%10f). Valgfri nulbredde (%010f) vil udfylde tallet med nuller. Valgfri negativ breddeværdi (%-10f) vil venstrestille. Valgfri præcision (%.1f) vil tilsidesætte præcision bestemt af inddata.

Slutstatus er 0 hvis alle ind-numre blev konverteret planmæssigt. Som standard vil numfmt stoppe ved første konverteringsfejl med slutstatus 2. Med --invalid="fail" vil der blive vist en advarsel for hver konverteringsfejl, og slutstatus bliver 2. Med --invalid="warn" diagnosticeres hver konverteringsfejl, men slutstatus er 0. Med --invalid="ignore" vil konverteringsfejl ikke blive diagnosticeret, og slutstatus er 0.

$ numfmt --to=si 1000
-> "1.0K"
$ numfmt --to=iec 2048
-> "2.0K"
$ numfmt --to=iec-i 4096
-> "4.0Ki"
$ echo 1K | numfmt --from=si
-> "1000"
$ echo 1K | numfmt --from=iec
-> "1024"
$ df -B1 | numfmt --header --field 2-4 --to=si
$ ls -l | numfmt --header --field 5 --to=iec
$ ls -lh | numfmt --header --field 5 --from=iec --padding=10
$ ls -lh | numfmt --header --field 5 --from=iec --format %10f

Skrevet af Assaf Gordon.

Hjælp til GNU coreutils på nettet:: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapporter oversættelsesfejl til https://translationproject.org/team/da.html

Ophavsret © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller nyere https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dette er et frit program: du kan frit ændre og videredistribuere det. Der gives INGEN GARANTI, i den grad som loven tillader dette.

Fuld dokumentation https://www.gnu.org/software/coreutils/numfmt
eller lokalt tilgængelig via: info '(coreutils) numfmt invocation'

Oversættere af denne manual til dansk Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>

Denne oversættelse er gratis dokumentation; læs GNU General Public License version 3 eller nyere for ophavsretbetingelser. Der er INGEN ANSVAR.

Hvis du støder på fejl i oversættelsen af ​​denne vejledning, skal du sende en besked til debian-l10n-danish@lists.debian.org.

januar 2024 GNU coreutils 9.4