GRUB-MKIMAGE(1) Корисничке наредбе GRUB-MKIMAGE(1)

НАЗИВ

grub-mkimage - прави подизну слику ГРУБ-а

УВОД

grub-mkimage [ОПЦИЈА...] [ОПЦИЈА]... [МОДУЛИ]

ОПИС

Прави подизну слику ГРУБ-а.

уграђује ДАТОТЕКУ као раније подешавање
бира сажимање за слику језгра
искључује „shim_lock“ проверивача
користи слике и модуле под ДИР [основно=/usr/lib/grub/<платформа>]
уграђује ДАТОТЕКУ као стабло уређаја (ДТБ)
уграђује ДАТОТЕКУ као јавни кључ за проверавање потписа
embed FILE as a memdisk image

Implies `-p (memdisk)/boot/grub' and overrides

itself can be overridden by later options
додаје подеок НАПОМЕНА за ЦХРП ИЕЕЕ1275
шаље створену слику у ДАТОТЕКУ [основно=stdout]
Ствара слику у ЗАПИСУ. Доступни записи: i386-coreboot, i386-multiboot, i386-pc, i386-xen_pvh, i386-pc-pxe, i386-pc-eltorito, i386-efi, i386-ieee1275, i386-qemu, x86_64-efi, i386-xen, x86_64-xen, mipsel-yeeloong-flash, mipsel-fuloong2f-flash, mipsel-loongson-elf, powerpc-ieee1275, sparc64-ieee1275-raw, sparc64-ieee1275-cdcore, sparc64-ieee1275-aout, ia64-efi, mips-arc, mipsel-arc, mipsel-qemu_mips-elf, mips-qemu_mips-flash, mipsel-qemu_mips-flash, mips-qemu_mips-elf, arm-uboot, arm-coreboot-vexpress, arm-coreboot-veyron, arm-efi, arm64-efi, loongarch64-efi, riscv32-efi, riscv64-efi
поставља директоријум префикса
СБАТ метаподаци
исписује опширне поруке.
-?, --help
приказује овај списак помоћи
приказује кратку поруку коришћења
исписује издање програма

Обавезни или изборни аргументи за дуге опције су такође обавезни или изборни за било које одговарајуће кратке опције.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ГРЕШАКА

Грешке пријавите на: <bug-grub@gnu.org>.

ВИДИТЕ ТАКОЂЕ

grub-install(8), grub-mkrescue(1), grub-mknetdir(8)

Потпуна документација за grub-mkimage је одржавана као Тексинфо упутство. Ако су info и grub-mkimage исправно инсталирани на вашем сајту, наредба

info grub-mkimage

треба да вам да приступ потпуном упутству.

ПРЕВОД

Српски превод ове странице са приручником смо направили

Овај превод је бесплатна документација; за услове ауторског права погледајте ГНУ Општу јавну лиценцу верзије 3 или новије. Не преузимамо никакву одговорност.

Ако пронађете грешке у преводу ове странице приручника, пошаљите е-поруку TODO.

December 2023 ГРУБ 2:2.12-1