remquo(3) Library Functions Manual remquo(3)

remquo, remquof, remquol - rest și parte de un coeficient

Biblioteca de matematică (libm, -lm)

#include <math.h>
double remquo(double x, double y, int *quo);
float remquof(float x, float y, int *quo);
long double remquol(long double x, long double y, int *quo);
Cerințe pentru macrocomenzi de testare a caracteristicilor pentru glibc (consultați feature_test_macros(7)):

remquo(), remquof(), remquol():

    _ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L

Aceste funcții calculează restul și partea de coeficient la împărțirea lui x cu y. Câțiva biți ai coeficientului sunt stocați prin intermediul indicatorului quo. Restul este returnat ca rezultat al funcției.

Valoarea restului este aceeași cu cea calculată de funcția remainder(3).

Valoarea stocată prin intermediul indicatorului quo are semnul lui x / y și este în concordanță cu coeficientul cel puțin pe cei 3 biți de ordin inferior.

De exemplu, remquo(29.0, 3.0) returnează -1.0 și poate stoca 2. Rețineți că este posibil ca valoarea reală a coeficientului să nu încapă într-un număr întreg.

În caz de succes, aceste funcții returnează aceeași valoare ca și funcțiile analoge descrise în remainder(3).

Dacă x sau y nu este un număr („Not a Number”: NaN), se returnează un NaN.

Dacă x este un infinit, iar y nu este un NaN, apare o eroare de domeniu și se returnează un NaN.

Dacă y este zero, iar x nu este un NaN, apare o eroare de domeniu și se returnează un NaN.

Consultați math_error(7) pentru informații despre cum să determinați dacă a apărut o eroare la apelarea acestor funcții.

Pot apărea următoarele erori:

Se declanșează o excepție de virgulă mobilă nevalidă (FE_INVALID).

Aceste funcții nu configurează errno.

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
remquo(), remquof(), remquol() Siguranța firelor MT-Safe

C11, POSIX.1-2008.

glibc 2.1. C99, POSIX.1-2001.

fmod(3), logb(3), remainder(3)

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

31 octombrie 2023 Pagini de manual de Linux 6.06