logb(3) Library Functions Manual logb(3)

logb, logbf, logbl - obține exponentul unei valori în virgulă mobilă

Biblioteca de matematică (libm, -lm)

#include <math.h>
double logb(double x);
float logbf(float x);
long double logbl(long double x);
Cerințe pentru macrocomenzi de testare a caracteristicilor pentru glibc (consultați feature_test_macros(7)):

logb():


_ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
|| _XOPEN_SOURCE >= 500
|| /* Începând cu glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
|| /* glibc <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

logbf(), logbl():


_ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
|| /* Începând cu glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
|| /* glibc <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

Aceste funcții extrag exponentul din reprezentarea internă în virgulă mobilă a x și îl returnează ca valoare în virgulă mobilă. Constanta întreagă FLT_RADIX, definită în <float.h>, indică baza utilizată pentru reprezentarea în virgulă mobilă a sistemului. Dacă FLT_RADIX este 2, logb(x) este egală cu floor(log2(x)), cu excepția faptului că este probabil mai rapidă.

Dacă x este subnormal, logb() returnează exponentul pe care x l-ar avea dacă ar fi normalizat.

În caz de succes, aceste funcții returnează exponentul lui x.

Dacă x nu este un număr („Not a Number”: NaN), se returnează un NaN.

Dacă x este zero, apare o eroare de „polaritate”, iar funcțiile returnează -HUGE_VAL, -HUGE_VALF sau -HUGE_VALL, respectiv -HUGE_VALL.

Dacă x este infinit negativ sau infinit pozitiv, atunci se returnează infinitul pozitiv.

Consultați math_error(7) pentru informații despre cum să determinați dacă a apărut o eroare la apelarea acestor funcții.

Pot apărea următoarele erori:

Se ridică o excepție de împărțire la zero în virgulă mobilă (FE_DIVBYZERO).

Aceste funcții nu configurează errno.

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
logb(), logbf(), logbl() Siguranța firelor MT-Safe

C11, POSIX.1-2008.

C99, POSIX.1-2001.

4.3BSD (a se vedea IEEE.3 din manualul 4.3BSD).

ilogb(3), log(3)

Traducerea în limba română a acestui manual a fost creată de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă Nicio RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

20 iulie 2023 Pagini de manual de Linux 6.05.01