log(3) Library Functions Manual log(3)

log, logf, logl - funcție de logaritm natural

Biblioteca de matematică (libm, -lm)

#include <math.h>
double log(double x);
float logf(float x);
long double logl(long double x);
Cerințe pentru macrocomenzi de testare a caracteristicilor pentru glibc (consultați feature_test_macros(7)):

logf(), logl():

    _ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
        || /* Începând cu glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
        || /* glibc <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

Aceste funcții returnează logaritmul natural al lui x.

În caz de succes, aceste funcții returnează logaritmul natural al lui x.

Dacă x nu este un număr („Not a Number”: NaN), se returnează un NaN.

Dacă x este 1, rezultatul este +0.

Dacă x este infinit pozitiv, se returnează infinit pozitiv.

Dacă x este zero, apare o eroare de „polaritate”, iar funcțiile returnează -HUGE_VAL, -HUGE_VALF sau -HUGE_VALL, respectiv -HUGE_VALL.

Dacă x este negativ (inclusiv infinitul negativ), apare o eroare de domeniu și se returnează un NaN („Not a Number”, nu este un număr).

ERORI-IEȘIRE

Consultați math_error(7) pentru informații despre cum să determinați dacă a apărut o eroare la apelarea acestor funcții.

Pot apărea următoarele erori:

errno este configurată la EDOM. Se generează o excepție de virgulă mobilă nevalidă (FE_INVALID).
errno este configurată la ERANGE. Se generează o excepție de împărțire la zero în virgulă mobilă (FE_DIVBYZERO).

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
log(), logf(), logl() Siguranța firelor MT-Safe

C11, POSIX.1-2008.

C99, POSIX.1-2001.

Varianta care returnează double este, de asemenea, conformă cu SVr4, 4.3BSD, C89.

În glibc 2.5 și versiunile anterioare, luarea log() a unui NaN produce o excepție falsă în virgulă mobilă nevalidă (FE_INVALID).

cbrt(3), clog(3), log10(3), log1p(3), log2(3), sqrt(3)

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

31 octombrie 2023 Pagini de manual de Linux 6.06