clog(3) Library Functions Manual clog(3)

clog, clogf, clogl - logaritmul natural al unui număr complex

Biblioteca de matematică (libm, -lm)

#include <complex.h>
double complex clog(double complex z);
float complex clogf(float complex z);
long double complex clogl(long double complex z);

Aceste funcții calculează logaritmul natural complex al lui z, cu o ramură tăiată de-a lungul axei reale negative.

Logaritmul clog() este funcția inversă a exponențialului cexp(3). Astfel, dacă y = clog(z), atunci z = cexp(y). Partea imaginară a lui y se alege în intervalul [-pi,pi].

Una dintre ele este:


clog(z) = log(cabs(z)) + I * carg(z)

Rețineți că z aproape de zero va provoca o depășire.

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
clog(), clogf(), clogl() Siguranța firelor MT-Safe

C11, POSIX.1-2008.

glibc 2.1. C99, POSIX.1-2001.

cabs(3), cexp(3), clog10(3), clog2(3), complex(7)

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

31 octombrie 2023 Pagini de manual de Linux 6.06