clog10(3) Library Functions Manual clog10(3)

clog10, clog10f, clog10l - logaritmul în baza 10 al unui număr complex

Biblioteca de matematică (libm, -lm)

#define _GNU_SOURCE         /* Consultați feature_test_macros(7) */
#include <complex.h>
double complex clog10(double complex z);
float complex clog10f(float complex z);
long double complex clog10l(long double complex z);

Apelul clog10(z) este echivalent cu:


clog(z)/log(10)

sau deopotrivă:


log10(cabs(c)) + I * carg(c) / log(10)

Celelalte funcții îndeplinesc aceeași operație pentru tipurile float și long double.

Rețineți că z aproape de zero va provoca o depășire.

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
clog10(), clog10f(), clog10l() Siguranța firelor MT-Safe

GNU.

glibc 2.1.

Identificatorii sunt rezervați pentru utilizare viitoare în C99 și C11.

cabs(3), cexp(3), clog(3), clog2(3), complex(7)

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

31 octombrie 2023 Pagini de manual de Linux 6.06