fmod(3) Library Functions Manual fmod(3)

fmod, fmodf, fmodl - funcție de rest în virgulă mobilă

Biblioteca de matematică (libm, -lm)

#include <math.h>
double fmod(double x, double y);
float fmodf(float x, float y);
long double fmodl(long double x, long double y);
Cerințe pentru macrocomenzi de testare a caracteristicilor pentru glibc (consultați feature_test_macros(7)):

fmodf(), fmodl():

    _ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
        || /* Începând cu glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
        || /* glibc <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

Aceste funcții calculează restul în virgulă mobilă al împărțirii lui x la y. Valoarea returnată este x - n * y, unde n este cuplul x / y, rotunjit spre zero la un număr întreg.

Pentru a obține modulul, mai exact, cel mai mic rest pozitiv, va trebui să ajustați rezultatul din fmod astfel:


z = fmod(x, y);
if (z < 0)
	z += y;

Un mod alternativ de a exprima acest lucru este cu fmod(fmod(x, y) + y, y), dar al doilea fmod() costă de obicei mult mai mult decât o ramură.

În caz de succes, aceste funcții returnează valoarea x - n*y, pentru un număr întreg n, astfel încât valoarea returnată să aibă același semn ca și x și o mărime mai mică decât mărimea lui y.

Dacă x sau y nu este un număr („Not a Number”: NaN), se returnează un NaN.

Dacă x este un infinit, apare o eroare de domeniu și se returnează un NaN.

Dacă y este zero, se produce o eroare de domeniu și se returnează un NaN.

Dacă x este +0 (-0), iar y nu este zero, se returnează +0 (-0).

ERORI-IEȘIRE

Consultați math_error(7) pentru informații despre cum să determinați dacă a apărut o eroare la apelarea acestor funcții.

Pot apărea următoarele erori:

errno este configurată la EDOM (dar vedeți secțiunea ERORI). Se generează o excepție de virgulă mobilă nevalidă (FE_INVALID).
errno este configurată la EDOM. Se generează o excepție de virgulă mobilă nevalidă (FE_INVALID).

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
fmod(), fmodf(), fmodl() Siguranța firelor MT-Safe

C11, POSIX.1-2008.

C99, POSIX.1-2001.

Varianta care returnează double este, de asemenea, conformă cu SVr4, 4.3BSD, C89.

Înainte de glibc 2.10, implementarea glibc nu stabilea errno la EDOM atunci când apărea o eroare de domeniu pentru un x infinit.

Apelul fmod(372, 360) returnează 348.

Apelul fmod(-372, 360) returnează -12.

Apelul fmod(-372, -360) returnează, de asemenea, -12.

remainder(3)

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

31 octombrie 2023 Pagini de manual de Linux 6.06