null(4) Device Drivers Manual null(4)

null, zero - czarna dziura

Dane zapisywane do plików specjalnych /dev/null lub /dev/zero przepadają.

Odczyt z /dev/null zawsze zwraca znak końca pliku (tj. read(2) zwraca 0), podczas gdy odczyt z pliku /dev/zero zawsze zwraca zero (znaki „\0”).

Urządzenia te tworzy się zazwyczaj poleceniami:


mknod -m 666 /dev/null c 1 3
mknod -m 666 /dev/zero c 1 5
chown root:root /dev/null /dev/zero

/dev/null
/dev/zero

Jeśli niemożliwy jest zapis i odczyt z owych urządzeń przez wszystkich użytkowników, wiele programów będzie się zachowywać dziwnie.

Od Linuksa Linux 2.6.31, odczyty z /dev/zero można przerwać sygnałami (tę zmianę dokonano aby pomóc w przypadku znacznych opóźnień przy dużych odczytach z /dev/zero).

chown(1), mknod(1), full(4)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Paweł Olszewski <alder@amg.net.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

31 października 2023 r. Linux man-pages 6.06