ENV(1) Polecenia użytkownika ENV(1)

env - uruchamia program w zmienionym środowisku

env [OPCJA]... [-] [NAZWA=WARTOŚĆ]... [POLECENIE [ARG]...]

Ustawia każdą zmienną środowiskową NAZWA na WARTOŚĆ i wykonuje POLECENIE.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

zaczyna z pustym środowiskiem
-0, --null
kończy każdy wiersz bajtem NUL, zamiast znakiem nowego wiersza
usuwa zmienną NAZWA ze środowiska
zmienia katalog roboczy na KATALOG
procesuje i dzieli S na osobne argumenty; używane by przekazać kilka argumentów na linię shebang
blokuje dostarczenie sygnał(ów) SYGNAŁ do komendy
resetuje sposób obsługi sygnał(ów) SYGNAŁ do ustawień domyślnych
set handling of SIG signal(s) to do nothing
wypisuje niedomyślne sposoby obsługi sygnałów na stderr
wypisuje szczegółowe informacje dla każdego kroku procesowania
wyświetla ten tekst i kończy pracę
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Argument - implikuje -i. Jeśli nie podano POLECENIA, wyświetlane jest otrzymane środowisko.

SIG may be a signal name like 'PIPE', or a signal number like '13'. Without SIG, all known signals are included. Multiple signals can be comma-separated. An empty SIG argument is a no-op.

125
if the env command itself fails
126
jeśli odnaleziono POLECENIE, ale nie można go wywołać
127
jeśli nie znaleziono POLECENIA
-
w pozostałych przypadkach jest to kod zakończenia POLECENIA

Opcja -S zezwala na określenie kilku parametrów w skrypcie. Uruchomienie skryptu o nazwie 1.pl zawierającego następującą pierwszą linię:

#!/usr/bin/env -S perl -w -T
...

Wywoła perl -w -T 1.pl .

Bez parametru '-S' skrypt z argumentu prawdopodobnie zwróci błąd:

/usr/bin/env: 'perl -w -T': No such file or directory

Więcej detali w pełnej dokumentacji.

użycie --default-signal[=SYGNAŁ]

Ta opcja pozwala ustawić obsługę sygnału do wartości domyślnych, co nie jest możliwe używając tradycyjnej komendy shell trap. Następujący przykład zapewnia, że ta sekwencja zostanie zakończona przez SIGPIPE, bez znaczenia jak sygnał jest obsługiwany w procesie wywołującym komendę.

sh -c 'env --default-signal=PIPE seq inf | head -n1'

POSIX's exec(3p) pages says:

"wiele istniejących aplikacji błędnie zakłada, że startują one z konkretnymi sygnałami ustawionymi na akcje domyślne lub/i odblokowanymi... Dlatego, najlepiej nie blokować czy ignorować sygnałów wśród wywołań beż szczególnego powodu, a szczególnie nie blokować sygnałów pośród wywołań arbitralnych (nie współpracujących ze sobą) programów."

Napisane przez Richarda Mlynarika, Davida MacKenzie oraz Assaf Gordon.

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
O błędach tłumaczenia poinformuj przez https://translationproject.org/team/pl.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

sigaction(2), sigprocmask(2), signal(7)

Pełna dokumentacja na stronie: https://www.gnu.org/software/coreutils/env
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) env invocation'

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

styczeń 2024 GNU coreutils 9.4