ENV(1) Opdrachten voor gebruikers ENV(1)

env - voer een programma in een gewijzigde omgeving uit

env [OPTIE]... [-] [NAAM=WAARDE]... [COMMANDO [ARGUMENT]...]

Kent de gegeven WAARDE aan omgevingsvariabele NAAM toe en voert COMMANDO uit.

Een verplicht argument bij een lange optie is ook verplicht voor de korte optie.

alle ongenoemde omgevingsvariabelen verwijderen
-0, --null
elke regel afsluiten met NUL-byte, niet met nieuwe regel
de genoemde variabele uit de omgeving verwijderen
huidige map wijzigen naar MAP
deze tekenreeks in aparte argumenten opsplitsen; nuttig voor de '#!'-regel in scripts
signalen (of dit signaal) aan COMMANDO blokkeren
afhandeling van signalen (of van dit signaal) terugzetten op de standaard
stel afhandeling van SIG signa(a)l(en) in op negeren
de niet-standaard signaalafhandelingen tonen
gedetailleerde informatie weergeven voor elke stap
toon de helptekst en stop
toon programmaversie en stop

Een losse '-' betekent hetzelfde als -i. Zonder COMMANDO wordt de resulterende omgeving getoond.

SIG may be a signal name like 'PIPE', or a signal number like '13'. Without SIG, all known signals are included. Multiple signals can be comma-separated. An empty SIG argument is a no-op.

125
if the env command itself fails
126
if COMMAND is found but cannot be invoked
127
if COMMAND cannot be found
-
the exit status of COMMAND otherwise

-S/--split-string gebruik in scripts

De -S optie staat toe om meerdere parameters te gebruiken in een script. Uitvoeren van een script met de naam 1.pl dat als eerste regel bevat:

#!/usr/bin/env -S perl -w -T
...

zal uitvoeren perl -w -T 1.pl .

Zonder de '-S' parameter zal het script falen met:

/usr/bin/env: 'perl -w -T': Bestand of map niet gevonden

Zie de volledige documentatie voor meer details.

--default-signal[=SIG] gebruik

Deze optie staat toe de standaard actie voor de signaal verwerker in te stellen, iets dat niet mogelijk is bij gebruik van het gewone shell trap commando. Het volgende voorbeeld zorgt ervoor dat seq wordt beeindigd door SIGPIPE waarbij het niet uitmaakt hoe dit signaal wordt afgehandeld door het proces dat het commando heeft aangeroepen.

sh -c 'env --default-signal=PIPE seq inf | head -n1'

POSIX's exec(3p) pagina schrijft:

"veel bestaande toepassingen maken de aanname dat zij starten met bepaalde signalen die zijn ingesteld als standaard actie en/of niet geblokkeerd.... Daarom, is het beter signalen niet te blokkeren of te negeren voor uitvoeren zonder een expliciete reden om dat te doen, en speciaal signalen voor uitvoeren niet te blokkeren van willekeurige programma´s"

Geschreven door Richard Mlynarik, David MacKenzie en Assaf Gordon.

Online hulp bij GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Meld alle vertaalfouten op https://translationproject.org/team/nl.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licentie GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

sigaction(2), sigprocmask(2), signal(7)

Volledige documentatie op: https://www.gnu.org/software/coreutils/env
of lokaal via: info '(coreutils) env invocation'

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans <luc.castermans@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org.

April 2023 GNU coreutils 9.3