ENV(1) Användarkommandon ENV(1)

env — kör ett program i en modifierad miljö

env [FLAGGA]... [-] [NAMN=VÄRDE]... [KOMMANDO [ARG]...]

Sätt varje NAMN till VÄRDE i miljön och kör KOMMANDO.

Obligatoriska argument till långa flaggor är obligatoriska även för de korta.

Börja med en tom miljö.
-0, --null
Avsluta varje utmatad rad med NOLL, inte nyrad.
Ta bort variabeln från miljön.
Byt arbetskatalog till KAT.
Bearbeta och dela S i separata argument; används för att skicka flera argument på shebang-rader.
Blockera leverans av SIG-signaler till KOMMANDO.
Återställ hanteringen av SIG-signaler till standard.
Ställ in hanteringen av SIG-signaler till att inte göra något.
Lista icke standardhantering av signaler till standard fel.
Skriv utförlig information för varje bearbetningssteg.
visa denna hjälp och avsluta
visa versionsinformation och avsluta

Ett ensamt - medför -i. Om inget KOMMANDO, skriv ut den resulterande miljön.

SIG kan vara ett signalnamn som ”PIPE” eller ett signalnummer som ”13”. Utan SIG inkluderas alla kända signaler Multipla signaler kan separeras med komma. Ett tomt argument SIG är en no-op.

125
om kommandot env självt misslyckas
126
om KOMMANDO hittas men inte kan startas
127
om KOMMANDO inte finns
-
annars slutstatus från KOMMANDO

-S/--split-string användning i skript

Flaggan -S gör det möjligt att ange flera parametrar i ett skript. Att köra ett skript med namnet 1.pl innehåller följande första rad:

#!/usr/bin/env -S perl -w -T
...

Kommer köra perl -w -T 1.pl .

Utan parametern ”-S” kommer skriptet antagligen misslyckas med:

/usr/bin/env: ”perl -w -T”: Filen eller katalogen finns inte

Se den fullständiga dokumentationen för fler detaljer.

--default-signal[=SIG] användning

Denna flagga gör att man kan sätta en signalhanterare till sin standardåtgärd, vilket inte är möjligt med det traditionella skalets kommando trap. Följande exempel säkerställer att seq kommer avslutas av SIGPIPE oavsett hur denna signal hanteras i processen som anropar kommandot.

sh -c 'env --default-signal=PIPE seq inf | head -n1'

POSIX sidor exec(3p) säger:

"många befintliga program antar felaktigt att de startas med vissa signaler satta till standardåtgärden och/eller oblockerade … Därför är det bäst att inte blockera eller ignorera signaler över exec:ar utan explicit anledning att göra det, och särskilt inte att blockera signaler över exec:ar till godtyckliga (inte nära samarbetande) program."

Skrivet av Richard Mlynarik, David MacKenzie och Assaf Gordon.

GNU coreutils hjälp på nätet: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

sigaction(2), sigprocmask(2), signal(7)

Fullständig dokumentation https://www.gnu.org/software/coreutils/env
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) env invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till Tp-sv@listor.tp-sv.se.

januari 2024 GNU coreutils 9.4