DIR(1) Polecenia użytkownika DIR(1)

dir - wyświetla zawartość katalogu

dir [OPCJA]... [PLIK]...

Wypisuje informacje o PLIKACH (domyślnie - o bieżącym katalogu). Sortuje wpisy alfabetycznie, jeżeli nie podano żadnej z opcji -cftuvSUX ani --sort.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

bez ukrywania plików zaczynających się od .
bez pokazywania . ani ..
z -l, wypisuje autora każdego pliku
cytuje znaki niegraficzne w stylu języka C (ósemkowo)
z opcją -l, przelicza rozmiary według ROZMIARU przy ich wyświetlaniu; np. --block-size=M; zob. format ROZMIARU poniżej
nie wyświetla plików kończących się znakiem ~

z -lt:sortuje wyniki wg ctime (czasu ostatniej zmiany danych o pliku) i wypisuje go;
z -l: sortuje wyniki według nazwy i wypisuje ctime;
w pozostałych przypadkach: sortuje według ctime, poczynając od najnowszych plików
wypisuje pliki w kolumnach
koloruje wyniki w zależności od KIEDY; więcej informacji poniżej
wypisuje same katalogi, nie ich zawartość
tworzy dane wyjściowe dla trybu dired Emacsa
wypisuje wszystkie pozycje według kolejności w katalogu
dodaje znak wskazujący typ wpisu (jeden z następujących: */=>@|) w przypadku KIEDY
podobnie, lecz nie używa *
across odpowiada -x (poziomo), commas -m (oddzielone przecinkami), horizontal -x (poziomo), long -l (długi, z dodatkowymi informacjami), single-column -1 (w jednej kolumnie), verbose -l (długi, z dodatkowymi informacjami), vertical -C (pionowy, w kolumnach)
jak -l --time-style=full-iso
jak -l, ale nie wypisuje właściciela
grupuje katalogi przed plikami; ta opcja może być uzupełniona opcją --sort, ale wyłącza ją użycie opcji --sort=none (-U)
w długim formacie, nie pokazuje informacji o grupach
z -l i -s, wyświetla rozmiary w formacie jak 1K, 234M, 2G
podobnie, ale używa potęg 1000 zamiast 1024
podąża za dowiązaniami symbolicznymi podanymi w wierszu poleceń
podąża za każdym dowiązaniem symbolicznym, które wskazuje na katalog
nie pokazuje wpisów pasujących do WZORCA powłoki (wyłączane przez -a lub -A)
tworzy odnośniki z nazw plików w przypadku KIEDY
dodaje wskaźniki typów plików stylu SŁOWO: none (domyślnie - brak), slash (-p), file-type (--file-type), classify (-F)
wyświetla numer i-węzła każdego pliku
nie pokazuje plików pasujących do WZORCA powłoki
używa 1024-bajtowych bloków do pokazywania zajętości systemu plików; działa tylko z -s i do wartości całkowitych katalogów
używa długiego formatu wyjściowego
podczas pokazywania informacji pliku dla dowiązania symbolicznego, pokazuje informacje o pliku wskazywanym przez dowiązanie, zamiast o nim samym
wypełnia wpisami, oddzielonymi przecinkami, całą dostępną szerokość
jak -l, ale wypisuje numeryczne identyfikatory użytkownika i grupy
wypisuje nazwy pozycji bez cytowania
jak -l, ale bez informacji o grupie
dodaje wskaźnik / do katalogów
wypisuje ? zamiast znaków niedrukowalnych
pokazuje znaki niedrukowalne bez zmian (domyślnie, chyba że program nazywa się ls, a wyjściem jest terminal)
ujmuje nazwy w podwójne cudzysłowy
używa cytowania wpisów w stylu SŁOWO: literal, locale, shell, shell-always, shell-escape, shell-escape-always, c, escape (przesłaniając zmienną środowiskową QUOTING_STYLE)
odwraca porządek sortowania
wypisuje katalogi rekursywnie
wypisuje rozmiar zajęty przez każdy plik, w blokach
sortuje według rozmiaru, od największych
sortuje wg SŁOWA zamiast nazwy: none (jak -U), size (-S), time (-t), version (-v), extension (-X), width
wybiera znacznik czasu, jaki ma być użyty do wyświetlenia lub posortowania: czas dostępu (-u): atime, access, use; czas zmiany metadanych (-c): ctime, status; czas modyfikacji (tak jest domyślnie) mtime, modification; czas utworzenia: birth, creation;
z -l SŁOWO określa który czas wyświetlić; z --sort=czas, sortuje według SŁOWA (poczynając od najnowszych)
format daty/czasu z opcją -l; zob. STYL-CZASU poniżej
sortuje według czasu, poczynając od najnowszych; zob. --time
przypisuje tabulatorowi tyle znaków co KOLUMNA, zamiast domyślnych 8

z -lt: sortuje i wypisuje według czasu ostatniego dostępu,
z -l: pokazuje czas dostępu i sortuje według nazw,
w pozostałych przypadkach: sortuje według czasu dostępu, od najnowszych
bez sortowania, wypisuje według kolejności w katalogu
sortuje według liczb (numerów wersji) zawartych w nazwach plików
ustawia szerokość wyjścia na KOLUMNA. 0 oznacza brak limitu
wypisuje nazwy w wierszach, zamiast w kolumnach
sortuje alfabetycznie według rozszerzeń
wyświetla kontekst bezpieczeństwa dla każdego pliku
kończy każdy wiersz bajtem NUL, zamiast znakiem nowego wiersza
-1
wypisuje po jednym pliku na wiersz
wyświetla ten tekst i kończy pracę
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

ROZMIAR jest liczbą całkowitą wraz z opcjonalną jednostką (np. 10K to 10*1024). Jednostki to: K, M, G, T, P, E, Z, Y, R, Q (potęgi 1024) lub KB, MB itd. (potęgi 1000). Można używać również przyrostków binarnych, np. KiB=K, MiB=M itd.

Argument STYL-CZASU może przyjąć wartość: full-iso, long-iso, iso, locale lub +FORMAT. FORMAT jest interpretowany jak przez program date(1). Jeśli FORMAT to FORMAT1<znak-nowego-wiersza>FORMAT2, to FORMAT1 dotyczy dawniejszych plików, a FORMAT2 nowszych. STYL-CZASU poprzedzony przez posix- odnosi się tylko do ustawień locale spoza POSIX. Zmienna środowiskowa TIME_STYLE ustawia również domyślny styl do użycia.

Argument KIEDY ma wartość domyślną always (zawsze). Może przyjąć również wartości auto (automatycznie) lub never (nigdy).

Używanie kolorów do wyróżnienia typów plików jest wyłączone domyślnie oraz przy podaniu opcji --color=never. Z opcją --color=auto, ls wysyła kolory kodów tylko wtedy, gdy standardowe wyjście jest przyłączone do terminala. Zmienna środowiskowa LS_COLORS może zmieniać te ustawienia. Można ją ustawić przy pomocy polecenia dircolors(1).

0
OK,
1
przy drobnych problemach (np. brak dostępu do podkatalogu),
2
przy poważnych problemach (np. brak dostępu do podanego argumentu).

Napisane przez Richarda M. Stallmana i Davida MacKenzie.

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
O błędach tłumaczenia poinformuj przez https://translationproject.org/team/pl.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

Pełna dokumentacja: https://www.gnu.org/software/coreutils/dir
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) dir invocation'

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

styczeń 2024 GNU coreutils 9.4