DIR(1) Opdrachten voor gebruikers DIR(1)

dir - toon map inhoud

dir [OPTIE]... [BESTAND]...

Toon informatie over de gegeven BESTANDen (standaard in de huidige map). De items worden alfabetisch gesorteerd als geen van de opties -cftuvSUX noch --sort gegeven is.

Een verplicht argument bij een lange optie is ook verplicht voor de korte optie.

ook de namen tonen die beginnen met een '.'
items '.' en '..' weglaten
met -l, toon de auteur van elk bestand
niet-grafische tekens tonen als codes in C-stijl
met -I, schaal de groottes met GROOTTE tijdens afdrukken; b.v. '--block-size=M'; zie GROOTTE formaat hieronder
geen namen tonen die eindigen op ~
met -lt: op 'ctime' sorteren en deze tonen (de tijd van de laatste statusinformatiewijziging); met -l: op naam sorteren en 'ctime' tonen; anders: op 'ctime' sorteren, recentste eerst
de items in kolommen presenteren
color the output WHEN; more info below
toon alleen mappen, niet hun inhoud
uitvoer produceren voor de 'dired'-modus van Emacs
list all entries in directory order
append indicator (one of */=>@|) to entries WHEN
idem, behalve '*' niet achteraan toevoegen
pagina breed -x, komma's -m, horizontaal -x, lang -l, enkele-kolom -1, uitgebreid -l, verticaal -C
hetzelfde als -l --time-style=full-iso
als -l, maar geen eigenaar tonen
group directories before files; can be augmented with a --sort option, but any use of --sort=none (-U) disables grouping
in een lange lijst, druk groep namen niet af
met -I en -s, toon de groottes zoals b.v. 1K 234M 2G
idem, maar machten van 1000 i.p.v. 1024 gebruiken
symbolische koppelingen op opdrachtregel volgen
follow each command line symbolic link that points to a directory
de namen die voldoen aan PATROON niet tonen (geldt niet samen met -a of -A)
hyperlink file names WHEN
op deze wijze achter elk item het type aanduiden; WOORD kan zijn: 'none' (standaard), 'slash' (-p), 'file-type' (--file-type) of 'classify' (-F)
het indexnummer van elk bestand tonen
de namen die voldoen aan PATROON niet tonen
default to 1024-byte blocks for file system usage; used only with -s and per directory totals
uitgebreide bestandsinformatie tonen
bij het tonen van bestandsinformatie voor een symbolische koppeling, de informatie over het bestand waar de koppeling naar verwijst tonen in plaats van over de koppeling zelf
geen kolommen maar komma gescheiden lijst tonen
als -l, met numerieke gebruikers- en groeps-ID's
de item namen tonen zonder aanhalingen of escapes
als -l, maar groepsinformatie niet tonen
een '/'-indicator achter map namen toevoegen
een '?' tonen in plaats van niet-grafische tekens
niet-grafische tekens tonen zoals ze zijn (standaard, tenzij uitvoer naar terminal gaat)
item namen omsluiten met aanhalingstekens
gebruik de quote stijl WOORD voor item namen: literal, local, shell, shell- always, shell-escape, shell-escape-always,c, escape (overschrijft de QUOTING_STYLE omgevingsvariabele)
de sorteervolgorde omdraaien
submappen recursief tonen
toegewezen aantal blokken tonen voor ieder bestand
op bestandsgrootte sorteren (grootste eerst)
sort by WORD instead of name: none (-U), size (-S), time (-t), version (-v), extension (-X), width
verander de standaard van modificatie tijden; toegangs tijdstip (B(-u): atime, toegang, gebruik; veranderings tijdstip (-c): ctime, status; aanmaak tijd: aanmaak, creatie;
met -I, WOORD bepaald welk tijdstip getoond wordt; met --sort=tijd , sorteer op WOORD (nieuwste eerste)
datum/tijd formaat met -I; zie TIJD_STIJL hieronder
sorteer op tijdstip, nieuwste eerst; zie --time
te gebruiken tabstop AANTAL in plaats van 8
met -lt: op toegangstijd sorteren en deze tonen; met -l: toegangstijd tonen en op naam sorteren; anders: op toegangstijd sorteren (nieuwste eerst)
de items ongesorteerd tonen, op plaatsingsvolgorde
logisch sorteren op (versie)nummers in de naam
te gebruiken scherm BREEDTE; 0 betekent onbegrensd
de items per regel tonen i.p.v. in kolommen
alfabetisch sorteren op bestands extensie
beveiligingscontext van elk bestand tonen
end each output line with NUL, not newline
-1
list one file per line
toon de helptekst en stop
toon programmaversie en stop

GROOTTE is een geheel getal met een optionele eenheid (bijv. 10K is 10*1024). Mogelijke eenheden zijn: K, M, G, T, P, E, Z, Y (machten van 1024) of KB, MB, ... (machten van 1000). Binaire prefixen mogen ook gebruikt worden: KiB=K, MiB=M, etc.

The TIME_STYLE argument can be full-iso, long-iso, iso, locale, or +FORMAT. FORMAT is interpreted like in date(1). If FORMAT is FORMAT1<newline>FORMAT2, then FORMAT1 applies to non-recent files and FORMAT2 to recent files. TIME_STYLE prefixed with 'posix-' takes effect only outside the POSIX locale. Also the TIME_STYLE environment variable sets the default style to use.

The WHEN argument defaults to 'always' and can also be 'auto' or 'never'.

Using color to distinguish file types is disabled both by default and with --color=never. With --color=auto, ls emits color codes only when standard output is connected to a terminal. The LS_COLORS environment variable can change the settings. Use the dircolors(1) command to set it.

0
indien OK,
1
bij kleine problemen (bijv. geen toegang tot een submap),
2
bij serieuze problemen (bijv. geen toegang tot argument op opdrachtregel)

Geschreven door Richard M. Stallman en David MacKenzie.

Online hulp bij GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Meld alle vertaalfouten op https://translationproject.org/team/nl.html

Copyright © 2022 Free Software Foundation, Inc. Licentie GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

Volledige documentatie op: https://www.gnu.org/software/coreutils/dir
of lokaal via: info '(coreutils) dir invocation'

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans <luc.castermans@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org.

April 2022 GNU coreutils 9.1