DIR(1) Brugerkommandoer DIR(1)

dir - vis mappeindhold

dir [FLAG]... [FIL]...

Vis information om FILer (nuværende mappe med mindre andet er angivet). Sorter filerne alfabetisk hvis ingen af flagene -cftuvSUX eller --sort er angivet.

Obligatoriske argumenter til lange flag er også obligatoriske for de korte.

skjul ikke filer som starter med .
skjul underforstået . og ..
bruges med -l; skriv forfatter for hver fil
skriv undvigesekvenser for ikke-grafiske tegn i stil med C
med -l: skalér størrelser med STØR når de skrives; fx "--block-size=M"; se format STØR nedenfor
vis ikke filer som ender på ~
med -lt: sortér efter, og vis, ctime (tidspunkt for sidste ændring af filstatusinformation); med -l: vis ctime og sortér efter navn; ellers: sortér efter ctime, nyeste først
vis filer i kolonner
color the output WHEN; more info below
vis kataloger i sig selv frem for deres indhold
lav uddata til Emacs" dired-tilstand
vis alle elementer i mapperækkefølge
append indicator (one of */=>@|) to entries WHEN
det samme, men tilføj ikke "*"
"across" -x, "commas" -m, "horizontal" -x, "long" -l, "single-column" -1, "verbose" -l, "vertical" -C
ligesom -l --time-style=full-iso
som -l, men udskriv ikke ejer
group directories before files; can be augmented with a --sort option, but any use of --sort=none (-U) disables grouping
skriv ikke gruppenavne ved langt format
brug med -l og -s; vis størrelser som 1K, 234M, 2G osv.
det samme, men brug 1000 som grundtal, ikke 1024
følg symbolske lænker angivet på kommandolinjen
follow each command line symbolic link that points to a directory
udskriv ikke elementer, der matcher skalmønstret MØNSTER (tilsidesættes af -a eller -A)
hyperlink file names WHEN
tilføj indikator med stilen ORD til elementer: none (standard), slash (-p), file-type (--file-type), classify (-F)
vis indeksnummer for hver fil
vis ikke filer, der matcher skalmønstret MØNSTER
brug som standard blokke på 1024 byte for filsystembrug; bruges kun med -s og i per mappe i alt
brug langt listeformat
når der vises filinformation for symbolske lænker, så vis information for filen, som lænken peger på, frem for lænken selv
brug hele skærmbredden med en liste adskilt af kommaer
ligesom -l, men skriv bruger- og gruppe-ID med tal
skriv elementnavne uden citation
ligesom -l, men vis ikke gruppeinformation
tilføj skråstreg som indikator for kataloger
skriv ? i stedet for ikke-grafiske tegn
vis ikke-grafiske tegn som de er (standard, med mindre programmet er "ls" og uddata er en terminal)
sæt filnavne i gåseøjne
brug anførselsstil ORD for filnavn: literal, locale, shell, shell-always, shell-escape, shell-escape-always, c, escape (tilsidesætter miljøvariablen QUOTING_STYLE)
sortér i omvendt rækkefølge
vis underkataloger rekursivt
skriv allokeret størrelse for hver fil i blokke
sortér efter filstørrelse, største først
sorter efter ORD frem for navn: none (-U), size (-S), time (-t), version (-v), extension (-X), width
ændr standarden for brug af ændringstidspunkt; adgangstid (-u): atime, access, use; ændr tid (-c): ctime, status; fødselstidspunkt: birth, creation;
med -l; ORD afgør hvilket tidspunkt, der vises; med --sort=time, sorter efter ORD (nyeste først)
format for dato/tid med -l; se TIDSSTIL nedenfor
sorter efter tidspunkt, nyeste først; se --time
antag tabulatorstop på KOLONNER frem for 8
med -lt: sortér efter, og vis, læsningstid; med -l: vis læsningstid og sortér efter navn; ellers: sortér efter læsningstid, nyeste først
sortér ikke; vis filer som de ligger i kataloget
naturlig sortering af (versions-)tal i tekst
sæt udskriftsbredde til KOLONNER. 0 er ubegrænset
vis elementer linjevis i stedet for kolonnevis
sortér alfabetisk efter filendelser
udskriv eventuel sikkerhedskontekst for hver fil
afslut hver udlinje med NUL frem for linjeskift
-1
vis en fil per linje
viser hjælpetekst og stopper
viser versionsinformation og stopper

Argumentet STØR er et heltal med eventuel enhed (f.eks.: 10K er 10*1024). Enheder er K,M,G,T,P,E,Z,Y (potens af 1024) eller KB,MB,... (potens af 1000). Binært præfiks kan også bruges: KiB=K, MiB=M og så videre.

Argumentet TIDSSTIL kan være full-iso, long-iso, iso, locale eller +FORMAT. FORMAT fortolkes som i date(1). Hvis FORMAT er FORMAT1<linjeskift>FORMAT2, anvendes FORMAT1 til ældre filer og FORMAT2 til nyere filer. TIDSSTIL med præfiks "posix-" har kun virkning uden POSIX-regionsindstilling. Miljøvariablen TIME_STYLE angiver også den stil, der skal bruges som standard.

The WHEN argument defaults to 'always' and can also be 'auto' or 'never'.

Brug af farve til at skelne filtyper er som standard slået fra, og med --color=never. Med --color=auto vil ls kun skrive farvekoder, når standard-ud er forbundet til en terminal. Indstillingerne kan ændres med miljøvariablen LS_COLORS. Brug kommandoen dircolors(1) til at angive den.

0
hvis OK,
1
hvis mindre problemer (f.eks.: kan ikke tilgå underkatalog),
2
hvis alvorlige problemer (f.eks.: kan ikke tilgå kommandolinjeargument).

Skrevet af Richard M. Stallman og David MacKenzie.

Hjælp til GNU coreutils på nettet:: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapportér oversættelsesfejl til https://translationproject.org/team/da.html

Ophavsret © 2022 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller nyere https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dette er et frit program: du kan frit ændre og videredistribuere det. Der gives INGEN GARANTI, i den grad som loven tillader dette.

Fuld dokumentation https://www.gnu.org/software/coreutils/dir
eller lokalt tilgængelig via: info '(coreutils) dir invocation'

Oversættere af denne manual til dansk Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>

Denne oversættelse er gratis dokumentation; læs GNU General Public License version 3 eller nyere for ophavsretbetingelser. Der er INGEN ANSVAR.

Hvis du støder på fejl i oversættelsen af ​​denne vejledning, skal du sende en besked til debian-l10n-danish@lists.debian.org.

April 2022 GNU coreutils 9.1