cp1251(7) Miscellaneous Information Manual cp1251(7)

cp1251 - zestaw znaków cp1251 - CP 1251 zakodowany ósemkowo, dziesiętnie i szesnastkowo

Strona kodowa systemu Windows zawiera kilka ośmiobitowych rozszerzeń zestawu znaków ASCII (znanego także jako ISO/IEC 646-IRV). W CP 1251 zakodowane są znaki używane w alfabetach cyrylickich.

Poniższa tabela zawiera te drukowalne znaki z CP 1251, które nie zostały wymienione na stronie podręcznika ascii(7).

ós. dzies. szes. zn. opis
200 128 80 Ђ CYRYLICKA WIELKA LITERA DZIE
201 129 81 Ѓ CYRYLICKA WIELKA LITERA GIE
202 130 82 ZNAK POJEDYNCZEGO CUDZYSŁOWU DOLNE-9
203 131 83 ѓ CYRYLICKA MAŁA LITERA GIE
204 132 84 ZNAK PODWÓJNEGO CUDZYSŁOWU DOLNE-9
205 133 85 POZIOMY WIELOKROPEK
206 134 86 SZTYLET
207 135 87 PODWÓJNY SZTYLET
210 136 88 ZNAK EURO
211 137 89 PROMIL
212 138 8A Љ CYRYLICKA WIELKA LITERA LIE
213 139 8B LEWY POJEDYNCZY CUDZYSŁÓW KĄTOWY
214 140 8C Њ CYRYLICKA WIELKA LITERA NJE
215 141 8D Ќ CYRYLICKA WIELKA LITERA KJE
216 142 8E Ћ CYRYLICKA WIELKA LITERA CIE
217 143 8F Џ CYRYLICKA WIELKA LITERA DŻE
220 144 90 ђ CYRYLICKA MAŁA LITERA DZIE
221 145 91 LEWY ZNAK POJEDYNCZEGO CUDZYSŁOWU
222 146 92 PRAWY ZNAK POJEDYNCZEGO CUDZYSŁOWU
223 147 93 LEWY ZNAK PODWÓJNEGO CUDZYSŁOWU
224 148 94 PRAWY ZNAK PODWÓJNEGO CUDZYSŁOWU
225 149 95 KROPKA
226 150 96 PÓŁPAUZA
227 151 97 PAUZA
230 152 98 NIEZDEFINIOWANE
231 153 99 ZNAK TOWAROWY
232 154 9A љ CYRYLICKA MAŁA LITERA LJE
233 155 9B PRAWY POJEDYNCZY CUDZYSŁÓW KĄTOWY
234 156 9C њ CYRYLICKA MAŁA LITERA NJE
235 157 9D ќ CYRYLICKA MAŁA LITERA KJE
236 158 9E ћ CYRYLICKA MAŁA LITERA CIE
237 159 9F џ CYRYLICKA MAŁA LITERA DŻE
240 160 A0   SPACJA NIEROZDZIELAJĄCA
241 161 A1 Ў CYRYLICKA WIELKA LITERA U KRÓTKIE
242 162 A2 ў CYRYLICKA MAŁA LITERA U KRÓTKIE
243 163 A3 Ј CYRYLICKA WIELKA LITERA JI
244 164 A4 ¤ ZNAK JEDNOSTKI MONETARNEJ
245 165 A5 Ґ CYRYLICKA WIELKA LITERA GE Z HACZYKIEM
246 166 A6 ¦ ZŁAMANA KRESKA PIONOWA
247 167 A7 § ZNAK PARAGRAFU
250 168 A8 Ё CYRYLICKA MAŁA LITERA JO
251 169 A9 © ZNAK PRAW AUTORSKICH
252 170 AA Є CYRYLICKA WIELKA LITERA UKRAIŃSKIE JE
253 171 AB « LEWY PODWÓJNY CUDZYSŁÓW KĄTOWY
254 172 AC ¬ ZNAK NEGACJI
255 173 AD ­ MIĘKKI DYWIZ
256 174 AE ® ZASTRZEŻONY ZNAK TOWAROWY
257 175 AF Ї CYRYLICKA WIELKA LITERA JI
260 176 B0 ° ZNAK STOPNIA
261 177 B1 ± ZNAK PLUS-MINUS
262 178 B2 І CYRYLICKA WIELKA LITERA BIAŁORUSKO-UKRAIŃSKIE I
263 179 B3 і CYRYLICKA MAŁA LITERA BIAŁORUSKO-UKRAIŃSKIE I
264 180 B4 ґ CYRYLICKA MAŁA LITERA GE Z HACZYKIEM
265 181 B5 µ ZNAK MIKRO
266 182 B6 ZNAK AKAPITU
267 183 B7 · KROPKA ŚRODKOWA
270 184 B8 ё CYRYLICKA MAŁA LITERA JO
271 185 B9 ZNAK NUMER
272 186 BA є CYRYLICKA MAŁA LITERA UKRAIŃSKIE JE
273 187 BB » PRAWY PODWÓJNY CUDZYSŁÓW KĄTOWY
274 188 BC ј CYRYLICKA MAŁA LITERA JI
275 189 BD Ѕ CYRYLICKA WIELKA LITERA DZ
276 190 BE ѕ CYRYLICKA MAŁA LITERA DZ
277 191 BF ї CYRYLICKA MAŁA LITERA JI
300 192 C0 А CYRYLICKA WIELKA LITERA A
301 193 C1 Б CYRYLICKA WIELKA LITERA BE
302 194 C2 В CYRYLICKA WIELKA LITERA WE
303 195 C3 Г CYRYLICKA WIELKA LITERA GE
304 196 C4 Д CYRYLICKA WIELKA LITERA DE
305 197 C5 Е CYRYLICKA WIELKA LITERA JE
306 198 C6 Ж CYRYLICKA WIELKA LITERA ŻE
307 199 C7 З CYRYLICKA WIELKA LITERA ZE
310 200 C8 И CYRYLICKA WIELKA LITERA I
311 201 C9 Й CYRYLICKA WIELKA LITERA J (I KRÓTKIE)
312 202 CA К CYRYLICKA WIELKA LITERA KA
313 203 CB Л CYRYLICKA WIELKA LITERA EL
314 204 CC М CYRYLICKA WIELKA LITERA EM
315 205 CD Н CYRYLICKA WIELKA LITERA EN
316 206 CE О CYRYLICKA WIELKA LITERA O
317 207 CF П CYRYLICKA WIELKA LITERA PE
320 208 D0 Р CYRYLICKA WIELKA LITERA ER
321 209 D1 С CYRYLICKA WIELKA LITERA ES
322 210 D2 Т CYRYLICKA WIELKA LITERA TE
323 211 D3 У CYRYLICKA WIELKA LITERA U
324 212 D4 Ф CYRYLICKA WIELKA LITERA EF
325 213 D5 Х CYRYLICKA WIELKA LITERA CHA
326 214 D6 Ц CYRYLICKA WIELKA LITERA CE
327 215 D7 Ч CYRYLICKA WIELKA LITERA CZE
330 216 D8 Ш CYRYLICKA WIELKA LITERA SZA
331 217 D9 Щ CYRYLICKA WIELKA LITERA SZCZA
332 218 DA Ъ CYRYLICKA WIELKA LITERA TWARDY ZNAK
333 219 DB Ы CYRYLICKA WIELKA LITERA JERY
334 220 DC Ь CYRYLICKA WIELKA LITERA MIĘKKI ZNAK
335 221 DD Э CYRYLICKA WIELKA LITERA E
336 222 DE Ю CYRYLICKA WIELKA LITERA JU
337 223 DF Я CYRYLICKA WIELKA LITERA JA
340 224 E0 а CYRYLICKA MAŁA LITERA A
341 225 E1 б CYRYLICKA MAŁA LITERA BE
342 226 E2 в CYRYLICKA MAŁA LITERA WE
343 227 E3 г CYRYLICKA MAŁA LITERA GIE
344 228 E4 д CYRYLICKA MAŁA LITERA DE
345 229 E5 е CYRYLICKA MAŁA LITERA JE
346 230 E6 ж CYRYLICKA MAŁA LITERA ŻE
347 231 E7 з CYRYLICKA MAŁA LITERA ZE
350 232 E8 и CYRYLICKA MAŁA LITERA I
351 233 E9 й CYRYLICKA MAŁA LITERA J (I KRÓTKIE)
352 234 EA к CYRYLICKA MAŁA LITERA KA
353 235 EB л CYRYLICKA MAŁA LITERA EL
354 236 EC м CYRYLICKA MAŁA LITERA EM
355 237 ED н CYRYLICKA MAŁA LITERA EN
356 238 EE о CYRYLICKA MAŁA LITERA O
357 239 EF п CYRYLICKA MAŁA LITERA PE
360 240 F0 р CYRYLICKA MAŁA LITERA ER
361 241 F1 с CYRYLICKA MAŁA LITERA ES
362 242 F2 т CYRYLICKA MAŁA LITERA TE
363 243 F3 у CYRYLICKA MAŁA LITERA U
364 244 F4 ф CYRYLICKA MAŁA LITERA EF
365 245 F5 х CYRYLICKA MAŁA LITERA CHA
366 246 F6 ц CYRYLICKA MAŁA LITERA CE
367 247 F7 ч CYRYLICKA MAŁA LITERA CZE
370 248 F8 ш CYRYLICKA MAŁA LITERA SZA
371 249 F9 щ CYRYLICKA MAŁA LITERA SZCZA
372 250 FA ъ CYRYLICKA MAŁA LITERA TWARDY ZNAK
373 251 FB ы CYRYLICKA MAŁA LITERA JERY
374 252 FC ь CYRYLICKA MAŁA LITERA MIĘKKI ZNAK
375 253 FD э CYRYLICKA MAŁA LITERA E
376 254 FE ю CYRYLICKA MAŁA LITERA JU
377 255 FF я CYRYLICKA MAŁA LITERA JA

CP 1251 jest również znane jako Windows Cyrillic.

ascii(7), charsets(7), cp1252(7), iso_8859-5(7), koi8-r(7), koi8-u(7), utf-8(7)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

28 stycznia 2024 r. Linux man-pages 6.06