KOI8-R(7) Miscellaneous Information Manual KOI8-R(7)

koi8-r - rosyjski sieciowy zestaw znaków zakodowany ósemkowo, dziesiętnie i szesnastkowo

RFC 1489 definiuje ośmiobitowy zestaw znaków, KOI8-R. KOI8-R koduje znaki używane w języku rosyjskim.

Poniższa tabela zawiera te drukowalne znaki z KOI8-R, które nie zostały wymienione na stronie podręcznika ascii(7).

ós. dzies. szes. zn. opis
200 128 80 KSZTAŁTY RAMEK CIENKI POZIOMY
201 129 81 KSZTAŁTY RAMEK CIENKI PIONOWY
202 130 82 KSZTAŁTY RAMEK CIENKI DOLNY I PRAWY
203 131 83 KSZTAŁTY RAMEK CIENKI DOLNY I LEWY
204 132 84 KSZTAŁTY RAMEK CIENKI GÓRNY I PRAWY
205 133 85 KSZTAŁTY RAMEK CIENKI GÓRNY I LEWY
206 134 86 KSZTAŁTY RAMEK CIENKI PIONOWY I PRAWY
207 135 87 KSZTAŁTY RAMEK CIENKI PIONOWY I LEWY
210 136 88 KSZTAŁTY RAMEK CIENKI DOLNY I POZIOMY
211 137 89 KSZTAŁTY RAMEK CIENKI GÓRNY I POZIOMY
212 138 8A KSZTAŁTY RAMEK CIENKI PIONOWY I POZIOMY
213 139 8B GÓRNA POŁOWA BLOKU
214 140 8C DOLNA POŁOWA BLOKU
215 141 8D PEŁNY BLOK
216 142 8E LEWA POŁOWA BLOKU
217 143 8F PRAWA POŁOWA BLOKU
220 144 90 DELIKATNE CIENIOWANIE
221 145 91 ŚREDNIE CIENIOWANIE
222 146 92 SILNE CIENIOWANIE
223 147 93 GÓRNA POŁOWA CAŁKI
224 148 94 CZARNY KWADRAT
225 149 95 PUNKTOR
226 150 96 PIERWIASTEK KWADRATOWY
227 151 97 ZNAK PRAWIE RÓWNE
230 152 98 ZNAK MNIEJSZE LUB RÓWNE
231 153 99 ZNAK WIĘKSZE LUB RÓWNE
232 154 9A   SPACJA NIEROZDZIELAJĄCA
233 155 9B DOLNA POŁOWA CAŁKI
234 156 9C ° ZNAK STOPNIA
235 157 9D ² DWA W INDEKSIE GÓRNYM
236 158 9E · KROPKA ŚRODKOWA
237 159 9F ÷ ZNAK DZIELENIA
240 160 A0 KSZTAŁTY RAMEK PODWÓJNY POZIOMY
241 161 A1 KSZTAŁTY RAMEK PODWÓJNY PIONOWY
242 162 A2 KSZTAŁTY RAMEK POJEDYNCZY DOLNY I PODWÓJNY PRAWY
243 163 A3 ё CYRYLICKA MAŁA LITERA JO
244 164 A4 KSZTAŁTY RAMEK PODWÓJNY DOLNY I POJEDYNCZY PRAWY
245 165 A5 KSZTAŁTY RAMEK PODWÓJNY DOLNY I PRAWY
246 166 A6 KSZTAŁTY RAMEK POJEDYNCZY DOLNY I PODWÓJNY LEWY
247 167 A7 KSZTAŁTY RAMEK PODWÓJNY DOLNY I POJEDYNCZY LEWY
250 168 A8 KSZTAŁTY RAMEK PODWÓJNY DOLNY I LEWY
251 169 A9 KSZTAŁTY RAMEK POJEDYNCZY GÓRNY I PODWÓJNY PRAWY
252 170 AA KSZTAŁTY RAMEK PODWÓJNY GÓRNY I POJEDYNCZY PRAWY
253 171 AB KSZTAŁTY RAMEK PODWÓJNY GÓRNY I PRAWY
254 172 AC KSZTAŁTY RAMEK POJEDYNCZY GÓRNY I PODWÓJNY LEWY
255 173 AD KSZTAŁTY RAMEK PODWÓJNY GÓRNY I POJEDYNCZY LEWY
256 174 AE KSZTAŁTY RAMEK PODWÓJNY GÓRNY I LEWY
257 175 AF KSZTAŁTY RAMEK POJEDYNCZY PIONOWY I PODWÓJNY PRAWY
260 176 B0 KSZTAŁTY RAMEK PODWÓJNY PIONOWY I POJEDYNCZY PRAWY
261 177 B1 KSZTAŁTY RAMEK PODWÓJNY PIONOWY I PRAWY
262 178 B2 KSZTAŁTY RAMEK POJEDYNCZY PIONOWY I PODWÓJNY LEWY
263 179 B3 Ё CYRYLICKA MAŁA LITERA JO
264 180 B4 KSZTAŁTY RAMEK PODWÓJNY PIONOWY I POJEDYNCZY LEWY
265 181 B5 KSZTAŁTY RAMEK PODWÓJNY PIONOWY I LEWY
266 182 B6 KSZTAŁTY RAMEK POJEDYNCZY DOLNY I PODWÓJNY POZIOMY
267 183 B7 KSZTAŁTY RAMEK PODWÓJNY DOLNY I POJEDYNCZY PIONOWY
270 184 B8 KSZTAŁTY RAMEK PODWÓJNY DOLNY I PIONOWY
271 185 B9 KSZTAŁTY RAMEK POJEDYNCZY GÓRNY I PODWÓJNY PIONOWY
272 186 BA KSZTAŁTY RAMEK PODWÓJNY GÓRNY I POJEDYNCZY POZIOMY
273 187 BB KSZTAŁTY RAMEK PODWÓJNY GÓRNY I POZIOMY
274 188 BC KSZTAŁTY RAMEK POJEDYNCZY PIONOWY I PODWÓJNY POZIOMY
275 189 BD KSZTAŁTY RAMEK PODWÓJNY PIONOWY I POJEDYNCZY POZIOMY
276 190 BE KSZTAŁTY RAMEK PODWÓJNY PIONOWY I POZIOMY
277 191 BF © ZNAK PRAW AUTORSKICH
300 192 C0 ю CYRYLICKA MAŁA LITERA JU
301 193 C1 а CYRYLICKA MAŁA LITERA A
302 194 C2 б CYRYLICKA MAŁA LITERA BE
303 195 C3 ц CYRYLICKA MAŁA LITERA CE
304 196 C4 д CYRYLICKA MAŁA LITERA DE
305 197 C5 е CYRYLICKA MAŁA LITERA JE
306 198 C6 ф CYRYLICKA MAŁA LITERA EF
307 199 C7 г CYRYLICKA MAŁA LITERA GIE
310 200 C8 х CYRYLICKA MAŁA LITERA CHA
311 201 C9 и CYRYLICKA MAŁA LITERA I
312 202 CA й CYRYLICKA MAŁA LITERA J (I KRÓTKIE)
313 203 CB к CYRYLICKA MAŁA LITERA KA
314 204 CC л CYRYLICKA MAŁA LITERA EL
315 205 CD м CYRYLICKA MAŁA LITERA EM
316 206 CE н CYRYLICKA MAŁA LITERA EN
317 207 CF о CYRYLICKA MAŁA LITERA O
320 208 D0 п CYRYLICKA MAŁA LITERA PE
321 209 D1 я CYRYLICKA MAŁA LITERA JA
322 210 D2 р CYRYLICKA MAŁA LITERA ER
323 211 D3 с CYRYLICKA MAŁA LITERA ES
324 212 D4 т CYRYLICKA MAŁA LITERA TE
325 213 D5 у CYRYLICKA MAŁA LITERA U
326 214 D6 ж CYRYLICKA MAŁA LITERA ŻE
327 215 D7 в CYRYLICKA MAŁA LITERA WE
330 216 D8 ь CYRYLICKA MAŁA LITERA MIĘKKI ZNAK
331 217 D9 ы CYRYLICKA MAŁA LITERA JERY
332 218 DA з CYRYLICKA MAŁA LITERA ZE
333 219 DB ш CYRYLICKA MAŁA LITERA SZA
334 220 DC э CYRYLICKA MAŁA LITERA E
335 221 DD щ CYRYLICKA MAŁA LITERA SZCZA
336 222 DE ч CYRYLICKA MAŁA LITERA CZE
337 223 DF ъ CYRYLICKA MAŁA LITERA TWARDY ZNAK
340 224 E0 Ю CYRYLICKA WIELKA LITERA JU
341 225 E1 А CYRYLICKA WIELKA LITERA A
342 226 E2 Б CYRYLICKA WIELKA LITERA BE
343 227 E3 Ц CYRYLICKA WIELKA LITERA CE
344 228 E4 Д CYRYLICKA WIELKA LITERA DE
345 229 E5 Е CYRYLICKA WIELKA LITERA JE
346 230 E6 Ф CYRYLICKA WIELKA LITERA EF
347 231 E7 Г CYRYLICKA WIELKA LITERA GE
350 232 E8 Х CYRYLICKA WIELKA LITERA CHA
351 233 E9 И CYRYLICKA WIELKA LITERA I
352 234 EA Й CYRYLICKA WIELKA LITERA J (I KRÓTKIE)
353 235 EB К CYRYLICKA WIELKA LITERA KA
354 236 EC Л CYRYLICKA WIELKA LITERA EL
355 237 ED М CYRYLICKA WIELKA LITERA EM
356 238 EE Н CYRYLICKA WIELKA LITERA EN
357 239 EF О CYRYLICKA WIELKA LITERA O
360 240 F0 П CYRYLICKA WIELKA LITERA PE
361 241 F1 Я CYRYLICKA WIELKA LITERA JA
362 242 F2 Р CYRYLICKA WIELKA LITERA ER
363 243 F3 С CYRYLICKA WIELKA LITERA ES
364 244 F4 Т CYRYLICKA WIELKA LITERA TE
365 245 F5 У CYRYLICKA WIELKA LITERA U
366 246 F6 Ж CYRYLICKA WIELKA LITERA ŻE
367 247 F7 В CYRYLICKA WIELKA LITERA WE
370 248 F8 Ь CYRYLICKA WIELKA LITERA MIĘKKI ZNAK
371 249 F9 Ы CYRYLICKA WIELKA LITERA JERY
372 250 FA З CYRYLICKA WIELKA LITERA ZE
373 251 FB Ш CYRYLICKA WIELKA LITERA SZA
374 252 FC Э CYRYLICKA WIELKA LITERA E
375 253 FD Щ CYRYLICKA WIELKA LITERA SZCZA
376 254 FE Ч CYRYLICKA WIELKA LITERA CZE
377 255 FF Ъ CYRYLICKA WIELKA LITERA TWARDY ZNAK

Różnice z KOI8-U zachodzą w pozycjach (szesnastkowo): A4, A6, A7, AD, B4, B6, B7 i BD.

ascii(7), charsets(7), cp1251(7), iso_8859-5(7), koi8-u(7), utf-8(7)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

15 grudnia 2022 r. Linux man-pages 6.06