ISO_8859-5(7) Miscellaneous Information Manual ISO_8859-5(7)

iso_8859-5 - zestaw znaków ISO/IEC 8859-5 zakodowany ósemkowo, dziesiętnie i szesnastkowo

Standard ISO/IEC 8859 zawiera kilka ośmiobitowych rozszerzeń zestawu znaków ASCII (znanego także jako ISO/IEC 646-IRV). ISO/IEC 8859-5 koduje znaki używane w wielu językach wschodnioeuropejskich.

Pełny zestaw alfabetów ISO/IEC 8859 obejmuje:

ISO/IEC 8859-1 języki zachodnioeuropejskie (Latin-1)
ISO/IEC 8859-2 języki środkowo- i wschodnioeuropejskie (Latin-2)
ISO/IEC 8859-3 języki południowoeuropejskie i inne (Latin-3)
ISO/IEC 8859-4 języki skandynawskie i bałtyckie (Latin-4)
ISO/IEC 8859-5 łaciński/cyrylica
ISO/IEC 8859-6 łaciński/arabski
ISO/IEC 8859-7 łaciński/grecki
ISO/IEC 8859-8 łaciński/hebrajski
ISO/IEC 8859-9 Latin-1 zmodyfikowany dla tureckiego (Latin-5)
ISO/IEC 8859-10 języki nordyckie, lapoński i eskimoski (Latin-6)
ISO/IEC 8859-11 łaciński/tajlandzki
ISO/IEC 8859-13 języki wybrzeża bałtyckiego (Latin-7)
ISO/IEC 8859-14 celtycki (Latin-8)
ISO/IEC 8859-15 języki zachodnioeuropejskie (Latin-9)
ISO/IEC 8859-16 rumuński (Latin-10)

Poniższa tabela zawiera te drukowalne znaki z ISO/IEC 8859-5, które nie zostały wymienione na stronie podręcznika ascii(7).

ós. dzies. szes. zn. opis
240 160 A0   SPACJA NIEROZDZIELAJĄCA
241 161 A1 Ё CYRYLICKA MAŁA LITERA JO
242 162 A2 Ђ CYRYLICKA WIELKA LITERA DZIE
243 163 A3 Ѓ CYRYLICKA WIELKA LITERA GIE
244 164 A4 Є CYRYLICKA WIELKA LITERA UKRAIŃSKIE JE
245 165 A5 Ѕ CYRYLICKA WIELKA LITERA DZ
246 166 A6 І CYRYLICKA WIELKA LITERA BIAŁORUSKO-UKRAIŃSKIE I
247 167 A7 Ї CYRYLICKA WIELKA LITERA JI
250 168 A8 Ј CYRYLICKA WIELKA LITERA JI
251 169 A9 Љ CYRYLICKA WIELKA LITERA LIE
252 170 AA Њ CYRYLICKA WIELKA LITERA NJE
253 171 AB Ћ CYRYLICKA WIELKA LITERA CIE
254 172 AC Ќ CYRYLICKA WIELKA LITERA KJE
255 173 AD ­ MIĘKKI DYWIZ
256 174 AE Ў CYRYLICKA WIELKA LITERA U KRÓTKIE
257 175 AF Џ CYRYLICKA WIELKA LITERA DŻE
260 176 B0 А CYRYLICKA WIELKA LITERA A
261 177 B1 Б CYRYLICKA WIELKA LITERA BE
262 178 B2 В CYRYLICKA WIELKA LITERA WE
263 179 B3 Г CYRYLICKA WIELKA LITERA GE
264 180 B4 Д CYRYLICKA WIELKA LITERA DE
265 181 B5 Е CYRYLICKA WIELKA LITERA JE
266 182 B6 Ж CYRYLICKA WIELKA LITERA ŻE
267 183 B7 З CYRYLICKA WIELKA LITERA ZE
270 184 B8 И CYRYLICKA WIELKA LITERA I
271 185 B9 Й CYRYLICKA WIELKA LITERA J (I KRÓTKIE)
272 186 BA К CYRYLICKA WIELKA LITERA KA
273 187 BB Л CYRYLICKA WIELKA LITERA EL
274 188 BC М CYRYLICKA WIELKA LITERA EM
275 189 BD Н CYRYLICKA WIELKA LITERA EN
276 190 BE О CYRYLICKA WIELKA LITERA O
277 191 BF П CYRYLICKA WIELKA LITERA PE
300 192 C0 Р CYRYLICKA WIELKA LITERA ER
301 193 C1 С CYRYLICKA WIELKA LITERA ES
302 194 C2 Т CYRYLICKA WIELKA LITERA TE
303 195 C3 У CYRYLICKA WIELKA LITERA U
304 196 C4 Ф CYRYLICKA WIELKA LITERA EF
305 197 C5 Х CYRYLICKA WIELKA LITERA CHA
306 198 C6 Ц CYRYLICKA WIELKA LITERA CE
307 199 C7 Ч CYRYLICKA WIELKA LITERA CZE
310 200 C8 Ш CYRYLICKA WIELKA LITERA SZA
311 201 C9 Щ CYRYLICKA WIELKA LITERA SZCZA
312 202 CA Ъ CYRYLICKA WIELKA LITERA TWARDY ZNAK
313 203 CB Ы CYRYLICKA WIELKA LITERA JERY
314 204 CC Ь CYRYLICKA WIELKA LITERA MIĘKKI ZNAK
315 205 CD Э CYRYLICKA WIELKA LITERA E
316 206 CE Ю CYRYLICKA WIELKA LITERA JU
317 207 CF Я CYRYLICKA WIELKA LITERA JA
320 208 D0 а CYRYLICKA MAŁA LITERA A
321 209 D1 б CYRYLICKA MAŁA LITERA BE
322 210 D2 в CYRYLICKA MAŁA LITERA WE
323 211 D3 г CYRYLICKA MAŁA LITERA GIE
324 212 D4 д CYRYLICKA MAŁA LITERA DE
325 213 D5 е CYRYLICKA MAŁA LITERA JE
326 214 D6 ж CYRYLICKA MAŁA LITERA ŻE
327 215 D7 з CYRYLICKA MAŁA LITERA ZE
330 216 D8 и CYRYLICKA MAŁA LITERA I
331 217 D9 й CYRYLICKA MAŁA LITERA J (I KRÓTKIE)
332 218 DA к CYRYLICKA MAŁA LITERA KA
333 219 DB л CYRYLICKA MAŁA LITERA EL
334 220 DC м CYRYLICKA MAŁA LITERA EM
335 221 DD н CYRYLICKA MAŁA LITERA EN
336 222 DE о CYRYLICKA MAŁA LITERA O
337 223 DF п CYRYLICKA MAŁA LITERA PE
340 224 E0 р CYRYLICKA MAŁA LITERA ER
341 225 E1 с CYRYLICKA MAŁA LITERA ES
342 226 E2 т CYRYLICKA MAŁA LITERA TE
343 227 E3 у CYRYLICKA MAŁA LITERA U
344 228 E4 ф CYRYLICKA MAŁA LITERA EF
345 229 E5 х CYRYLICKA MAŁA LITERA CHA
346 230 E6 ц CYRYLICKA MAŁA LITERA CE
347 231 E7 ч CYRYLICKA MAŁA LITERA CZE
350 232 E8 ш CYRYLICKA MAŁA LITERA SZA
351 233 E9 щ CYRYLICKA MAŁA LITERA SZCZA
352 234 EA ъ CYRYLICKA MAŁA LITERA TWARDY ZNAK
353 235 EB ы CYRYLICKA MAŁA LITERA JERY
354 236 EC ь CYRYLICKA MAŁA LITERA MIĘKKI ZNAK
355 237 ED э CYRYLICKA MAŁA LITERA E
356 238 EE ю CYRYLICKA MAŁA LITERA JU
357 239 EF я CYRYLICKA MAŁA LITERA JA
360 240 F0 ZNAK NUMER
361 241 F1 ё CYRYLICKA MAŁA LITERA JO
362 242 F2 ђ CYRYLICKA MAŁA LITERA DZIE
363 243 F3 ѓ CYRYLICKA MAŁA LITERA GIE
364 244 F4 є CYRYLICKA MAŁA LITERA UKRAIŃSKIE JE
365 245 F5 ѕ CYRYLICKA MAŁA LITERA DZ
366 246 F6 і CYRYLICKA MAŁA LITERA BIAŁORUSKO-UKRAIŃSKIE I
367 247 F7 ї CYRYLICKA MAŁA LITERA JI
370 248 F8 ј CYRYLICKA MAŁA LITERA JI
371 249 F9 љ CYRYLICKA MAŁA LITERA LJE
372 250 FA њ CYRYLICKA MAŁA LITERA NJE
373 251 FB ј CYRYLICKA MAŁA LITERA CIE
374 252 FC ќ CYRYLICKA MAŁA LITERA KJE
375 253 FD § ZNAK PARAGRAFU
376 254 FE ў CYRYLICKA MAŁA LITERA U KRÓTKIE
377 255 FF џ CYRYLICKA MAŁA LITERA DŻE

ascii(7), charsets(7), cp1251(7), koi8-r(7), koi8-u(7), utf-8(7)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

28 stycznia 2024 r. Linux man-pages 6.06