CHROOT(1) Opdrachten voor gebruikers CHROOT(1)

chroot - voer commando of interactieve shell uit met een speciale hoofdmap

chroot [OPTIE] DOELMAP [COMMANDO [ARG]...]
chroot OPTIE

Voert het gegeven COMMANDO (plus ARGUMENTEN) uit, met DOELMAP als basismap.

extra groepen (kommagescheiden lijst)
te gebruiken gebruiker en groep (ID of naam)
huidige map niet wijzigen naar '/'
toon de helptekst en stop
toon programmaversie en stop

Indien er geen commando werd gegeven, voer '"$SHELL" -i' (default: '/bin/sh -i') uit.

125
als het chroot commando zelf faalt
126
als COMMANDO werd gevonden maar niet kan worden aangeroepen
127
Als COMMANDO niet werd gevonden
-
de beëindigings status van COMMANDO anders

Geschreven door Roland McGrath.

Online hulp bij GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Meld alle vertaalfouten op https://translationproject.org/team/nl.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licentie GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

chroot(2)

Volledige documentatie op: https://www.gnu.org/software/coreutils/chroot
of lokaal via: info '(coreutils) chroot invocation'

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans <luc.castermans@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org.

Januari 2024 GNU coreutils 9.4