CHROOT(1) Brukerkommandoer CHROOT(1)

chroot - run command or interactive shell with special root directory

chroot [VALG] NYROT [KOMMANDO [ARG]...]
chroot VALG

Kjør KOMMANDO med NYROT som rotmappe.

Velg tilleggsgrupper, som f.eks. g1, g2,…gN.
Velg bruker og gruppe (med ID eller navn) som skal brukes.
Ikke bytt arbeidsmappe til «/».
Vis denne hjelpeteksten og avslutt.
Vis versjonsinformasjon og avslutt.

Hvis du ikke velger en kommando, kjøres «"$SHELL" -i» (standard: «/bin/sh -i»).

125
if the chroot command itself fails
126
if COMMAND is found but cannot be invoked
127
if COMMAND cannot be found
-
the exit status of COMMAND otherwise

Skrevet av Roland McGrath.

Få hjelp til bruk av GNU coreutils på nett: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapporter oversettelsesfeil til https://translationproject.org/team/nb.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Lisens GPLv3+: GNU GPL versjon 3 eller senere https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dette er fri programvare. Du kan endre og dele den videre. Det stilles INGEN GARANTI, i den grad dette tillates av gjeldende lovverk.

chroot(2)

Fullstendig dokumentasjon: https://www.gnu.org/software/coreutils/chroot
eller lokalt: info '(coreutils) chroot invocation'

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

Januar 2024 GNU coreutils 9.4