CHROOT(1) Användarkommandon CHROOT(1)

chroot — kör kommandon eller ett interaktivt skal med en särskild rotkatalog

chroot [FLAGGA] NYROT [KOMMANDO [ARG]...]
chroot FLAGGA

Kör KOMMANDO med rotkatalogen satt till NYROT.

Ange tilläggsgrupper som g1,g2,…,gN.
Ange användare och grupp (ID eller namn) att använda.
Byt inte arbetskatalog till '/'.
visa denna hjälp och avsluta
visa versionsinformation och avsluta

Om inget kommando angivs, kör ”"$SHELL" -i” (standard: ”/bin/sh -i”).

125
if the chroot command itself fails
126
if COMMAND is found but cannot be invoked
127
if COMMAND cannot be found
-
the exit status of COMMAND otherwise

Skrivet av Roland McGrath.

GNU coreutils hjälp på nätet: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

chroot(2)

Fullständig dokumentation https://www.gnu.org/software/coreutils/chroot
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) chroot invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till Tp-sv@listor.tp-sv.se.

mars 2023 GNU coreutils 9.2