chgpasswd(8) System Management Commands chgpasswd(8)

НАЗВА

chgpasswd - оновлення паролів груп у пакетному режимі

КОРОТКИЙ ОГЛЯД

chgpasswd [options]

ОПИС

The chgpasswd command reads a list of group name and password pairs from standard input and uses this information to update a set of existing groups. Each line is of the format:

group_name:password

By default the supplied password must be in clear-text, and is encrypted by chgpasswd.

The default encryption algorithm can be defined for the system with the ENCRYPT_METHOD variable of /etc/login.defs, and can be overwritten with the -e, -m, or -c options.

Цю команду призначено для використання у великих системних середовищах, де одночасно створюють багато облікових записів.

ПАРАМЕТРИ

The options which apply to the chgpasswd command are:

-c, --crypt-method

Скористатися для шифрування паролів вказаним методом.

Доступними методами є DES, MD5, NONE і SHA256 або SHA512, якщо у вашій libc передбачено підтримку цих методів.

-e, --encrypted

Надані паролі подано у зашифрованій формі.

-h, --help

Показати довідкове повідомлення і завершити роботу.

-m, --md5

Скористатися шифруванням MD5 замість DES, якщо надані паролі не зашифровано.

-R, --root CHROOT_DIR

Apply changes in the CHROOT_DIR directory and use the configuration files from the CHROOT_DIR directory. Only absolute paths are supported.

-s, --sha-rounds

Використати вказану кількість циклів шифрування паролів.

Значення 0 означає, що система вибере типову кількість проходів для методу шифрування (5000).

Буде примусово встановлено мінімальне значення 1000 і максимальне значення 999999999.

Ви можете скористатися цим параметром у поєднанні із методами шифрування SHA256 або SHA512.

By default, the number of rounds is defined by the SHA_CRYPT_MIN_ROUNDS and SHA_CRYPT_MAX_ROUNDS variables in /etc/login.defs.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Не забудьте встановити права доступу або umask, щоб запобігти доступності до читання нешифрованих файлів сторонніми користувачами.

Вам слід переконатися, що паролі і метод шифрування відповідає правилам поводження з паролями у системі.

НАЛАШТУВАННЯ

The following configuration variables in /etc/login.defs change the behavior of this tool:

ФАЙЛИ

/etc/group

Відомості щодо груп облікових записів.

/etc/gshadow

Відомості щодо захищених груп облікових записів.

/etc/login.defs

Налаштування комплексу для роботи з прихованими паролями.

ДИВ. ТАКОЖ

gpasswd(1), groupadd(8), login.defs(5).

30/10/2023 shadow-utils 4.14.2