chgpasswd(8) System Management Commands chgpasswd(8)

НАЗВА

chgpasswd - оновлення паролів груп у пакетному режимі

КОРОТКИЙ ОГЛЯД

chgpasswd [options]

ОПИС

The chgpasswd command reads a list of group name and password pairs from standard input and uses this information to update a set of existing groups. Each line is of the format:

group_name:password

By default the supplied password must be in clear-text, and is encrypted by chgpasswd.

The default encryption algorithm can be defined for the system with the ENCRYPT_METHOD variable of /etc/login.defs, and can be overwritten with the -e, -m, or -c options.

Цю команду призначено для використання у великих системних середовищах, де одночасно створюють багато облікових записів.

ПАРАМЕТРИ

The options which apply to the chgpasswd command are:

-c, --crypt-method

Скористатися для шифрування паролів вказаним методом.

The available methods are DES, MD5, SHA256, SHA512, YESCRYPT and NONE if your libc supports these methods.

-e, --encrypted

Надані паролі подано у зашифрованій формі.

-h, --help

Показати довідкове повідомлення і завершити роботу.

-m, --md5

Скористатися шифруванням MD5 замість DES, якщо надані паролі не зашифровано.

-R, --root CHROOT_DIR

Apply changes in the CHROOT_DIR directory and use the configuration files from the CHROOT_DIR directory. Only absolute paths are supported.

-s, --sha-rounds

Використати вказану кількість циклів шифрування паролів.

You can only use this option with crypt method: SHA256 SHA512 YESCRYPT

By default, the number of rounds for SHA256 or SHA512 is defined by the SHA_CRYPT_MIN_ROUNDS and SHA_CRYPT_MAX_ROUNDS variables in /etc/login.defs.

A minimal value of 1000 and a maximal value of 999,999,999 will be enforced for SHA256 and SHA512. The default number of rounds is 5000.

By default, the number of rounds for YESCRYPT is defined by the YESCRYPT_COST_FACTOR in /etc/login.defs.

A minimal value of 1 and a maximal value of 11 will be enforced for YESCRYPT. The default number of rounds is 5.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Не забудьте встановити права доступу або umask, щоб запобігти доступності до читання нешифрованих файлів сторонніми користувачами.

Вам слід переконатися, що паролі і метод шифрування відповідає правилам поводження з паролями у системі.

НАЛАШТУВАННЯ

The following configuration variables in /etc/login.defs change the behavior of this tool:

ФАЙЛИ

/etc/group

Відомості щодо груп облікових записів.

/etc/gshadow

Відомості щодо захищених груп облікових записів.

/etc/login.defs

Налаштування комплексу для роботи з прихованими паролями.

ДИВ. ТАКОЖ

gpasswd(1), groupadd(8), login.defs(5).

01/04/2024 shadow-utils 4.15.1