login.defs(5) Формати файлів і файли налашту login.defs(5)

НАЗВА

login.defs - Налаштування комплексу для роботи з прихованими паролями

ОПИС

Файл /etc/login.defs визначає специфічні для системи налаштування для комплексу керування паролями shadow. Цей файл є необхідним. Якщо цього файла не завадить працездатності системи, але, ймовірно, призведе до небажаних наслідків.

Цей файл є придатним до читання текстовим файлом, кожен з рядків якого описує один параметр налаштувань. Рядки складаються з назви налаштування та значення, які відокремлено пробілом. Порожні рядки і рядки коментарів буде проігноровано. Коментарі позначають символом «#», цей символ має бути першим непробільним символом рядка.

Значення параметрів мають належати до чотирьох типів: рядки, булеві значення, числа та числа з подвійною точністю. Рядок складається з будь-яких друкованих символів. Булеве значення має бути одним з двох: так або no. Невизначеному булевому параметру або булевому параметру, значенням якого не є одне з цих двох значень, буде надано значення no. Числа (звичайні і з подвійною точністю) можуть бути десятковими, вісімковими (їхні записи починаються з 0) або шістнадцятковими (їхні записи починаються з 0x). Максимальне значення звичайного числового параметра або числового параметра з подвійною точністю визначається характеристиками системи.

У ваше розпорядження надано такі пункти налаштувань:

PASS_MAX_DAYS, PASS_MIN_DAYS і PASS_WARN_AGE буде використано лише у момент створення облікового запису. Будь-які зміни у цих параметрах не вплинуть на наявні облікові записи.

ПЕРЕХРЕСНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче посилання показують, які програми комплексу для роботи з паролями shadow використовують відповідні параметри.

chfn

CHFN_RESTRICT

chgpasswd

ENCRYPT_METHOD MAX_MEMBERS_PER_GROUP SHA_CRYPT_MAX_ROUNDS SHA_CRYPT_MIN_ROUNDS

chpasswd

SHA_CRYPT_MAX_ROUNDS SHA_CRYPT_MIN_ROUNDS

gpasswd

ENCRYPT_METHOD MAX_MEMBERS_PER_GROUP SHA_CRYPT_MAX_ROUNDS SHA_CRYPT_MIN_ROUNDS

groupadd

GID_MAX GID_MIN MAX_MEMBERS_PER_GROUP SYS_GID_MAX SYS_GID_MIN

groupdel

MAX_MEMBERS_PER_GROUP

groupmems

MAX_MEMBERS_PER_GROUP

groupmod

MAX_MEMBERS_PER_GROUP

grpck

MAX_MEMBERS_PER_GROUP

grpconv

MAX_MEMBERS_PER_GROUP

grpunconv

MAX_MEMBERS_PER_GROUP

lastlog

LASTLOG_UID_MAX

newgrp / sg

SYSLOG_SG_ENAB

newusers

ENCRYPT_METHOD GID_MAX GID_MIN MAX_MEMBERS_PER_GROUP HOME_MODE PASS_MAX_DAYS PASS_MIN_DAYS PASS_WARN_AGE SHA_CRYPT_MAX_ROUNDS SHA_CRYPT_MIN_ROUNDS SUB_GID_COUNT SUB_GID_MAX SUB_GID_MIN SUB_UID_COUNT SUB_UID_MAX SUB_UID_MIN SYS_GID_MAX SYS_GID_MIN SYS_UID_MAX SYS_UID_MIN UID_MAX UID_MIN UMASK

pwck

PASS_MAX_DAYS PASS_MIN_DAYS PASS_WARN_AGE

pwconv

PASS_MAX_DAYS PASS_MIN_DAYS PASS_WARN_AGE

useradd

CREATE_HOME GID_MAX GID_MIN HOME_MODE LASTLOG_UID_MAX MAIL_DIR MAX_MEMBERS_PER_GROUP PASS_MAX_DAYS PASS_MIN_DAYS PASS_WARN_AGE SUB_GID_COUNT SUB_GID_MAX SUB_GID_MIN SUB_UID_COUNT SUB_UID_MAX SUB_UID_MIN SYS_GID_MAX SYS_GID_MIN SYS_UID_MAX SYS_UID_MIN UID_MAX UID_MIN UMASK

userdel

MAIL_DIR MAIL_FILE MAX_MEMBERS_PER_GROUP USERDEL_CMD USERGROUPS_ENAB

ВАДИ

Багато функціональних можливостей, роботу яких раніше забезпечував комплекс для роботи з паролями shadow, у сучасних системах реалізовано за допомогою PAM. Таким чином, /etc/login.defs більше не використовується passwd(1) і менше використовується login(1) і su(1). Будь ласка, зверніться до опису відповідних файлів налаштувань PAM.

ДИВ. ТАКОЖ

login(1), passwd(1), su(1), passwd(5), shadow(5), pam(8).

02/09/2023 shadow-utils 4.13