BASE32(1) Användarkommandon BASE32(1)

base32 — base32-koda/-avkoda data och skriv till standard ut

base32 [FLAGGA]... [FIL]

Base32-koda eller -avkoda FIL, eller standard in, till standard ut.

Utan FIL, eller när FIL är -, läs standard in.

Obligatoriska argument till långa flaggor är obligatoriska även för de korta.

Avkoda data.
Vid avkodning, bortse från ickealfabetiska tecken.
Bryt kodade rader efter KOL tecken (76 som standard). Använd 0 för att slå av radbrytning.
visa denna hjälp och avsluta
visa versionsinformation och avsluta

Data kodas för base32-alfabetet enligt beskrivningen i RFC 3548. Vid avkodning kan indata innehålla nyradstecken förutom de byte som tillhör det egentliga base32-alfabetet. Använd --ignore-garbage för att försöka återhämta från tecken utanför alfabetet i den kodade strömmen.

Skrivet av Simon Josefsson.

GNU coreutils hjälp på nätet: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

basenc(1)

Fullständig dokumentation https://www.gnu.org/software/coreutils/base32
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) base32 invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till Tp-sv@listor.tp-sv.se.

januari 2024 GNU coreutils 9.4