BASE32(1) Кориснички команди BASE32(1)

ИМЕ

base32 - base32 енкодирање/декодирање на податоци и принтање на стандарден излез

СИНОПСИС

base32 [ОПЦИЈА]... [ФАЈЛ]...

ОПИС

Base32 енкодирај или декодирај ФАЈЛ, или стандардниот влез, на стандарниот излез.

Без ФАЈЛ, или кога ФАЈЛ е -, читај од стандарниот влез.

Задолжителните аргументи за долгите опции се задолжителни исто и за кратки опции.

декодирај податоци
при декодирање, игнорирај карактери што не се во азбука
wrap encoded lines after COLS character (default 76). Use 0 to disable line wrapping
прикажи ја оваа помош и излези
прикажи информации за верзија и излези

The data are encoded as described for the base32 alphabet in RFC 4648. When decoding, the input may contain newlines in addition to the bytes of the formal base32 alphabet. Use --ignore-garbage to attempt to recover from any other non-alphabet bytes in the encoded stream.

АВТОР

Напишано од Simon Josefsson.

РЕПОРТИРАЊЕ НА ГРЕШКИ

Онлајн помош за GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Репортирање на грешки и проблеми со преводот на https://translationproject.org/team/mk.html

АВТОРСКИ ПРАВА

Авторски права © 2023 Free Software Foundation, Inc. Лиценца GPLv3+: GNU GPL верзија 3 или покасно https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Ова е слободен софтвер: вие сте слободни да го промените или да го дистрибуирате. Нема НИКАКВА ГАРАНЦИЈА, до степен дозволен од закон.

ВИДЕТЕ ИСТО

basenc(1)

Цела документација https://www.gnu.org/software/coreutils/base32
или достапна покално преку: info '(coreutils) base32 invocation'

ПРЕВОД

Македонскиот превод на оваа рачна страница е создаден од Kristijan Velkovski <me@krisfremen.com>

Овој превод е слободна документација; ве молиме да погледнете во GNU Генералната Јавна Лиценца верзија 3(GPLv3) или покасно за условите на копирање и дистрибуција. Нема ЛЕГАЛНА ОДГОВОРНОСТ.

Ако најдете грешка во преводот на овој прирачник, ве молиме пишете на Kris Fremen.

јануари 2024 година GNU coreutils 9.4