BASE32(1) Brukerkommandoer BASE32(1)

base32 - base32 encode/decode data and print to standard output

base32 [VALG]... [FIL]

Kode/dekode valgt FIL eller standard inndata til/fra Base32, til standardutdata.

Hvis ingen FIL er valgt, eller hvis FIL er «-», leser programmet standard inndata.

Argumenter som er obligatoriske for lange valg, er også obligatoriske for korte valg.

Dekode data.
Ignorer tall og spesialtegn ved dekoding.
Bryt kodede linjer etter angitt antall KOLONNER (standard: 76). Bruk 0 for å deaktivere linjekutting.
Vis denne hjelpeteksten og avslutt.
Vis versjonsinformasjon og avslutt.

Dataen kodes som beskrevet for base32-alfabetet i RFC 4648. Ved dekoding kan inndata inneholde linjeskift i tillegg til tegnene i det formelle base32-alfabetet. Bruk --ignore-garbage for å forsøke å gjenopprettefra ikke-alfabetiske tegn i den kodede datastrømmen.

Skrevet av Simon Josefsson.

Få hjelp til bruk av GNU coreutils på nett: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapporter oversettelsesfeil til https://translationproject.org/team/nb.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Lisens GPLv3+: GNU GPL versjon 3 eller senere https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dette er fri programvare. Du kan endre og dele den videre. Det stilles INGEN GARANTI, i den grad dette tillates av gjeldende lovverk.

basenc(1)

Fullstendig dokumentasjon: https://www.gnu.org/software/coreutils/base32
eller lokalt: info '(coreutils) base32 invocation'

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

Januar 2024 GNU coreutils 9.4