AMULED(1) aMule Daemon AMULED(1)

İSİM

amuled - her platformda çalışan eMule p2p istemcisi - daemon sürümü

amuled [-c <yol>] [-f] [-p <yol>] [-e] [-o] [-r] [-w <yol>] [-d] [-i] [-t <sayı>] [eD2k-bağlantısı]

amuled [-v]

amuled [-h]

[ -c <yol>, --config-dir=<yol> ]
Yapılandırmayı home yerine <yol>dan oku
[ -f, --full-daemon ]
Kendisini arkaplana çatallar.
[ -p <yol>, --pid-file=<yol> ]
Çatallamadan sonra <yol> konumunda bir pid-file dosyası yaratır. <yol>un dosya ismini içermesi gerekir.
[ -e, --ec-config ]
DB (Dış Bağlantılar) Kurulumu
[ -o, --log-stdout ]
Log mesajlarını standart çıktıya gönderir.
[ -r, --reset-config ]
Yapılandırmayı varsayılan değerlere sıfırlar.
[ -w <yol>, --use-amuleweb=<yol> ]
amuleweb çalıştırılabilir dosyasının konumunu <yol> olarak belirler.
[ -d, --disable-fatal ]
Kritik istisnaları ele almaz.
[ -i, --enable-stdin ]
standart girdiyi devre dışı bırakmaz.
[ -t, --category=<sayı> ]
<sayı>ya gönderilen eD2k bağlantılarının kategorilerini belirler.
[ -v, --version ]
Geçerli sürüm numarasını görüntüler.
[ -h, --help ]
Kısa bir kullanım açıklaması görüntüler.
[ eD2k-bağlantısı ]
Çekirdeğe bir eD2k bağlantısı ekler.

Eklenecek eD2k bağlantısı şunlardan biri olabilir:

  • bir dosya bağlantısı (ed2k://|file|...) ki indirmeler kuyruğuna eklenir;
  • bir sunucu bağlantısı (ed2k://|server|...) ki sunucu listesine eklenir;
  • bir sunucu listesi bağlantısı, bu durumda listedeki tüm sunucular sunucu listesine eklenir;
  • bir magnet bağlantısı.

~/.aMule/*

Hataları bildirmek için forumumuzu (http://forum.amule.org/) ya da hata takipçimizi (http://bugs.amule.org/) kullanınız. Hataları bildirmek için e-mail ve e-mail listemizi kullanmamanızı ve geliştiricilerden birine doğrudan bildirmemenizi rica ederiz.

aMule ve ilgili tüm yardımcı araçları GNU Genel Kamu Lisansı çerçevesinde dağıtılmaktadır.

İLGİLİ BELGELER

alcc(1), amule(1), amulecmd(1), amulegui(1), amuleweb(1), cas(1), ed2k(1)

Bu kılavuz sayfası Vollstrecker <amule@vollstreckernet.de> tarafından yazılmıştır.

Eylül 2016 aMule Daemon v2.3.2