AMULEGUI(1) aMuleGUI AMULEGUI(1)

İSİM

amulegui - Grafik arayüzlü aMule yönetme programı

amulegui [-c <yol>] [-geometry <geom>] [-o] [-r] [-s] [-t <sayı>]

amulegui [-v]

amulegui [-h]

amulegui istemci bir programdır ve amule ya da amuled'e DB yoluyla bağlanabilir. aMule'ü bu şekilde yönetebilirsiniz. Çekirdeğin başka bir bilgisayarda çalışmasına rağmen amule'ün neredeyse tüm işlevlerine erişim sağlar.

[ -c <yol>, --config-dir=<yol> ]
Yapılandırmayı home yerine <yol>dan oku
[ -geometry <geom> ]
Uygulamanın geometrisini düzenler. <geom> standart X11 uygulamaları ile aynı biçimi kullanır: [=][<genişlik>{xX}<yükseklik>][{+-}<xoffset>{+-}<yoffset>]
[ -o, --log-stdout ]
Log mesajlarını standart çıktıya gönderir.
[ -r, --reset-config ]
Yapılandırmayı varsayılan değerlere sıfırlar.
[ -s, --skip ]
Bağlantı diyaloğunu geç.
[ -t, --category=<sayı> ]
<sayı>ya gönderilen eD2k bağlantılarının kategorilerini belirler.
[ -h, --help ]
Kısa bir kullanım açıklaması görüntüler.
[ -v, --version ]
Geçerli sürüm numarasını görüntüler.

Hataları bildirmek için forumumuzu (http://forum.amule.org/) ya da hata takipçimizi (http://bugs.amule.org/) kullanınız. Hataları bildirmek için e-mail ve e-mail listemizi kullanmamanızı ve geliştiricilerden birine doğrudan bildirmemenizi rica ederiz.

aMule ve ilgili tüm yardımcı araçları GNU Genel Kamu Lisansı çerçevesinde dağıtılmaktadır.

İLGİLİ BELGELER

alc(1), alcc(1), amuled(1), amulecmd(1), amuleweb(1), cas(1), ed2k(1), wxcas(1), xas(1)

Bu man sayfası Debian için Julien Delange <julien AT gunnm DOT org> tarafından yazılmıştır

Bu kılavuz sayfası Vollstrecker <amule@vollstreckernet.de> tarafından yeniden yazılmıştır

Eylül 2016 aMuleGUI v2.3.2