AMULE(1) aMule AMULE(1)

İSİM

amule - her platformda çalışan eMule p2p istemcisi

amule [-c <yol>] [-geometry <geom>] [-o] [-r] [-w <yol>] [-d] [-i] [-t <sayı>] [eD2k-bağlantısı]

amule [-v]

amule [-h]

[ -c <yol>, --config-dir=<yol> ]
Yapılandırmayı home yerine <yol>dan oku
[ -geometry <geom> ]
Uygulamanın geometrisini düzenler. <geom> standart X11 uygulamaları ile aynı biçimi kullanır: [=][<genişlik>{xX}<yükseklik>][{+-}<xoffset>{+-}<yoffset>]
[ -o, --log-stdout ]
Log mesajlarını standart çıktıya gönderir.
[ -r, --reset-config ]
Yapılandırmayı varsayılan değerlere sıfırlar.
[ -w <yol>, --use-amuleweb=<yol> ]
amuleweb çalıştırılabilir dosyasının konumunu <yol> olarak belirler.
[ -d, --disable-fatal ]
Kritik istisnaları ele almaz.
[ -i, --enable-stdin ]
standart girdiyi devre dışı bırakmaz.
[ -t, --category=<sayı> ]
<sayı>ya gönderilen eD2k bağlantılarının kategorilerini belirler.
[ -v, --version ]
Geçerli sürüm numarasını görüntüler.
[ -h, --help ]
Kısa bir kullanım açıklaması görüntüler.
[ eD2k-bağlantısı ]
Çekirdeğe bir eD2k bağlantısı ekler.

Eklenecek eD2k bağlantısı şunlardan biri olabilir:

  • bir dosya bağlantısı (ed2k://|file|...) ki indirmeler kuyruğuna eklenir;
  • bir sunucu bağlantısı (ed2k://|server|...) ki sunucu listesine eklenir;
  • bir sunucu listesi bağlantısı, bu durumda listedeki tüm sunucular sunucu listesine eklenir;
  • bir magnet bağlantısı.

<yol> değeri alan tüm seçenekler için eğer yol hiçbir dizin içermiyorsa (yani sadece bir dosya ismiyse) aMule yapılandırma dizini (~/.aMule) varsayılır.

~/.aMule/*

Hataları bildirmek için forumumuzu (http://forum.amule.org/) ya da hata takipçimizi (http://bugs.amule.org/) kullanınız. Hataları bildirmek için e-mail ve e-mail listemizi kullanmamanızı ve geliştiricilerden birine doğrudan bildirmemenizi rica ederiz.

aMule ve ilgili tüm yardımcı araçları GNU Genel Kamu Lisansı çerçevesinde dağıtılmaktadır.

İLGİLİ BELGELER

alc(1), alcc(1), amuled(1), amulecmd(1), amulegui(1), amuleweb(1), cas(1), ed2k(1), wxcas(1), xas(1)

Bu kılavuz sayfası Vollstrecker <amule@vollstreckernet.de> tarafından yazılmıştır.

Eylül 2016 aMule v2.3.2