AMULECMD(1) aMule yardımcı araçları AMULECMD(1)

İSİM

amulecmd - aMule'ü yönetmek için konsol temelli bir program

amulecmd [-h <sunucu>] [-p <port>] [-P <şifre>] [-f <yol>] [-q] [-v] [-l <dil>] {[-w]|[-c <komut>] }

amulecmd [--create-config-from=<yol>]

amulecmd [--version]

amulecmd [--help]

amulecmd aMule'ü yönetmek için konsol temelli bir programdır.

[ -h <sunucu>, --host=<sunucu> ]
aMule'ün çalıştığı sunucu ya da bilgisayar (varsayılan: localhost). <sunucu> bir IP adresi ya da DNS ismi olabilir
[ -p <port>, --port=<port> ]
aMule'ün dışarıya bağlandığında kullandığı port, Ayarlar->Uzak Denetimler seçeneğinde belirlenir (varsayılan: 4712)
[ -P <şifre>, --password=<şifre> ]
Dışarıdan yapılan bağlantılar için şifre.
[ -f <yol>, --config-file=<yol> ]
Belirtilen yapılandırma dosyasını kullanır. Varsayılan yapılandırma dosyası şudur: ~/.aMule/remote.conf
[ -q, --quiet ]
Standart çıktıya hiçbir veri yazdırmaz.
[ -v, --verbose ]
Geveze olur - debug mesajlarını da gösterir.
[ -l <dil>, --locale=<dil> ]
Programın kullandığı dili belirler. <dil> parametresinin tanımlaması için NOTLAR bölümüne bakınız.
[ -w, --write-config ]
Komut satırı seçeneklerini yapılandırma dosyasına yazıp çıkar
[ -c <komut>, --command=<komut> ]
<komut>u amulecmd'ın komut istemine girilmiş gibi çalıştırır ve çıkar.
[ --create-config-from=<yol> ]
<yol>a dayalı yapılandırma dosyası yaratır ve çıkar. Yolun geçerli bir aMule dosyasına işaret etmesi gerekir.
[ -v, --version ]
Geçerli sürüm numarasını görüntüler.
[ -h, --help ]
Kısa bir kullanım açıklaması görüntüler.

Tüm komutlar harf büyüklüğüne duyarsızdır.

Çekirdeğe bir eD2k ya da magnet bağlantısı ekler.

Eklenecek eD2k bağlantısı şunlardan biri olabilir:

  • bir dosya bağlantısı (ed2k://|file|...) ki indirmeler kuyruğuna eklenir;
  • bir sunucu bağlantısı (ed2k://|server|...) ki sunucu listesine eklenir;
  • bir sunucu listesi bağlantısı, bu durumda listedeki tüm sunucular sunucu listesine eklenir.

Magnet bağlantısı eD2k hash değerini ve dosya boyutunu içermelidir.

<hash> ya da <sayı> tarafından belirtilen indirmeyi iptal eder. Değerleri öğrenmek için show komutunu kullanınız.

Ağa bağlanır.

Ayarlarda ekinleştirilmiş tüm ağlara bağlanır.

Ek bir parametreyle hangi ağa bağlanmak istediğinizi belirtebilirsiniz. IP:port şeklinde (IP ya noktalarla ayrılmış ondalık bir IPv4 adresi ya da çözümlenebilen bir DNS ismi olmalıdır) bir sunucu adresi verirseniz aMule sadece bu sunucuya bağlanacaktır.

Ya çevrimiçi olan tüm ağlarla bağlantıyı keser, ya da sadece belirtilen ağ ile.

Bir dosyayı indirmeye başlar.

Bir dosyanın son aramadan <sayı> değeri girilmesi gerekir. Örneğin `download 12' son aramadaki 12 numaralı dosyayı indirmeye başlar.

amule/amuled ile bağlantıyı keser ve amulecmd kapanır.

Bir ayar değerini görüntüler.

<değer> ile kullanılabilecek değerler:

Bant genişliği değerlerini görüntüler.
IPFilter ayarlarını görüntüler.

Kısa bir kullanım açıklaması görüntüler. Bir parametre ile kullanılırsa mevcut komutların listesini verir. <komut> ile kullanılırsa belirtilen komutun kısa bir açıklamasını görüntüler.

<hash> ya da <sayı> değerleri ile belirtilen indirmeyi duraklatır. Bu değerleri elde etmek için show komutunu kullanabilirsiniz.

<hash> ya da <sayı> ile belirtilen bir indirmenin önceliğini ayarlar.

<öncelik> için kullanılabilecek değerler:

Otomatik öncelik.
Yüksek öncelik.
Düşük öncelik.
Normal öncelik.

Sürmekte olan bir aramanın ilerlemesini gösterir.

exit komutu ile eş anlamlıdır.

Belirtilen değeri yeniden yükler.

<değer> ile kullanılabilecek değerler:

Paylaşılan dosyalar listesini yeniden yükler.
IP filtre tablolarını yeniden yükler.

Günlüğü sıfırlar.

Son aramanın sonuçlarını gösterir.

<hash> ya da <sayı> ile belirtilen indirmeye kaldığı yerden devam eder. Değeri öğrenmek için show komutunu kullanabilirsiniz.

Girilen <anahtarkelime> için bir arama yapar. Bir arama türü ve bir anahtar kelime kullanmanız mecburidir. Örneğin `search kad amule' kad ağında `amule' sözcüğü ile arama yapar.

Kullanılabilecek arama türleri:

Genel arama yapar.
Kad ağında arama yapar.
Sunucuda arama yapar.

Belirtilen değeri ayarlara girer.

<değer> ile kullanılabilecek değerler:

Bant genişliği değerlerini ayarlar.
IPFilter tercihlerini ayarlar.

İndirme/aktarma kuyruğunu, sunucu listesini ya da paylaşılan dosya listesini gösterir.

<değer> ile kullanılabilecek değerler:

İndirme kuyruğunu gösterir.
Günlüğü (log) gösterir.
Sunucu listesini gösterir.
Aktarma (gönderilen dosyalar) kuyruğunu gösterir.

Uzakta çalışmakta olan çekirdeği (amule/amuled) kapatır. Bu metin temelli istemciyi de kapatacaktır çünkü çekirdek olmadan işleyemez.

İstatistikler [ <sayı> ]

İstatistikler ağacını gösterir.

0-255 arası <sayı> isteğe bağlı argüman olarak komuta aktarılabilir, bu kaç tane istemci sürümü alt ağacının gösterileceğini belirtir. 0 kullanımı ya da hiçbir argüman kullanılmaması `sınırsız' anlamına gelir.

Örneğin `statistics 5' her istemcinin en çok kullanılan 5 sürümünü gösterir.

Bağlantı durumunu, sürmekte olan indirmeleri ve aktarmaları vs. gösterir.

<yol> değeri alan tüm seçenekler için eğer yol hiçbir dizin içermiyorsa (yani sadece bir dosya ismiyse) aMule yapılandırma dizini (~/.aMule) varsayılır.

-l seçeneği için <dil> parametresi şu biçimde kullanılmalıdır: dil[_DİL][.kodlama][@niteleyici] ki burada dil birinci dil, DİL lehçe/bölge, kodlama karakter setidir ve niteleyici kullanıcıya belli bir kategori içinde belli yerelleştirme verileri kullanma olanağı sağlar.

Örnek olarak, aşağıdaki dizeler geçerlidir:

de
de_DE
de_DE.iso88591
de_DE@euro
de_DE.iso88591@euro

Yukarıdaki tüm dizeler geçerlidir ancak kodlama ve niteleyici henüz kullanılmamaktadır.

Yukarıdakilere ek olarak dil isimlerini İngilizce olarak belirtebilirsiniz - yani -l german ile -l de_DE eşdeğerdir ve ikisi de geçerlidir.

Ne komut satırında ne de yapılandırma dosyasında hiçbir dil belirtilmediği zaman sistemin varsayılan dili kullanılacaktır.

~/.aMule/remote.conf

ÖRNEK

Tipik olarak amulecmd ilk defada şu şekilde başlayacaktır:

amulecmd -h bilgisayaradı -p DBport -P DBşifre -w

ya da

amulecmd --create-config-from=/home/kullanıcıadı/.aMule/amule.conf

Ayarları $HOME/.aMule/remote.conf dosyasına kayıt eder ve daha sonra sadece şunu girmeniz yeterli olacaktır:

amulecmd

Tabii ki bu örneğe harfiyen uymanız zorunlu değildir.

Hataları bildirmek için forumumuzu (http://forum.amule.org/) ya da hata takipçimizi (http://bugs.amule.org/) kullanınız. Hataları bildirmek için e-mail ve e-mail listemizi kullanmamanızı ve geliştiricilerden birine doğrudan bildirmemenizi rica ederiz.

aMule ve ilgili tüm yardımcı araçları GNU Genel Kamu Lisansı çerçevesinde dağıtılmaktadır.

İLGİLİ BELGELER

amule(1), amuled(1)

Bu kılavuz sayfası Vollstrecker <amule@vollstreckernet.de> tarafından yazılmıştır.

Eylül 2016 aMuleCmd v2.3.2