AMULEWEB(1) aMule yardımcı araçları AMULEWEB(1)

İSİM

amuleweb - aMule web sunucusu

amuleweb [-h <sunucu>] [-p <port>] [-P <şifre>] [-f <yol>] [-q] [-v] [-l <dil>] [-w] [-t <isim>] [-s <port>] [-u] [-U <port>] [-z] [-Z] [-A <şifre>] [-G <şifre>] [-a | -d] [-L] [--no-php] [-N]

amuleweb [--create-config-from=<yol>]

amuleweb [--help]

amuleweb [--version]

amuleweb [--amule-config-file=<yol>]

amuleweb amule'e bir ağ tarayıcısı ile erişmenize olanak sağlar. amuleweb'i amule ile aynı anda ya da ayrı olarak, daha sonra ne zaman isterseniz başlatabilirsiniz. Seçenekleri komut satırı ya da yapılandırma dosyası ile belirtmek mümkündür. Komut satırı ile belirtilen seçenekler yapılandırma dosyası ile belirtilenlerden daha yüksek önceliklidir.

[ -h <sunucu>, --host=<sunucu> ]
aMule'ün çalıştığı sunucu ya da bilgisayar (varsayılan: localhost). <sunucu> bir IP adresi ya da DNS ismi olabilir
[ -p <port>, --port=<port> ]
aMule'ün dışarıya bağlandığında kullandığı port, Ayarlar->Uzak Denetimler seçeneğinde belirlenir (varsayılan: 4712)
[ -P <şifre>, --password=<şifre> ]
Dışarıdan yapılan bağlantılar için şifre.
[ -f <yol>, --config-file=<yol> ]
Belirtilen yapılandırma dosyasını kullanır. Varsayılan yapılandırma dosyası şudur: ~/.aMule/remote.conf
[ -q, --quiet ]
Standart çıktıya hiçbir veri yazdırmaz.
[ -v, --verbose ]
Geveze olur - debug mesajlarını da gösterir.
[ -l <dil>, --locale=<dil> ]
Programın kullandığı dili belirler. <dil> parametresinin tanımlaması için NOTLAR bölümüne bakınız.
[ -w, --write-config ]
Komut satırı seçeneklerini yapılandırma dosyasına yazıp çıkar
[ -t <isim>, --template=<isim> ]
Adı <isim> olan şablonu yükler. Ayrıntılar için TEMA DESTEĞİ bölümüne bakınız.
[ -s <port>, --server-port=<port> ]
Web sunucusunun HTTP portu. Bu ağ tarayıcınızda kullanmanız gereken port numarasıdır (varsayılan: 4711).
[ -u ]

UPnP'yi etkinleştirir.
[ -U <port>, --upnp-port <port> ]
UPnP port numarası.
[ -z, --enable-gzip ]
Bant genişliğinden tasarruf etmek için gzip sıkıştırmasını etkinleştirir.
[ -Z, --disable-gzip ]
Gzip sıkıştırmasını devre dışı bırakır (bu varsayılan değerdir).
[ -A <şifre>, --admin-pass=<şifre> ]
Sunucuya tam erişim için şifre (parola).
[ -G <şifre>, --guest-pass=<şifre> ]
Web sunucusu için misafir şifresi.
[ -a, --allow-guest ]
Misafir erişimini etkinleştirir.
[ -d, --deny-guest ]
Misafir erişimine izin vermez (varsayılan değer).
[ -L, --load-settings ]
web sunucusu ayarlarını aMule'den/aMule'e yükler/kaydeder. Bu amuleweb'in komut satırı ve yapılandırma dosyası ayarlarını görmezden gelmesine yol açar. Ayarlar kaydedilirken hiçbiri yapılandırma dosyasına yazılmaz, aMule'e yazılır. (Tabii ki bu sadece aMule'ün Ayarlar->Uzak Denetiminde kurulabilen değerler için geçerlidir.)
[ --no-php ]
PHP yorumlayıcısını devre dışı bırakır (eskimiş)
[ -N, --no-script-cache ]
PHP sayfalarını her sorguda yeniden derler.
[ --create-config-from=<yol> ]
<yol>a dayalı yapılandırma dosyası yaratır ve çıkar. Yolun geçerli bir aMule dosyasına işaret etmesi gerekir.
[ --help ]
Kısa bir kullanım açıklaması görüntüler.
[ --version ]
Geçerli sürüm numarasını görüntüler.
[ --amule-config-file=<yol> ]
aMule yapılandırma dosyasına erişim yolu. DOĞRUDAN KULLANMAYIN! aMule bu seçeneği amuleweb'i aMule ile başlatırken kullanır. Bu seçenek diğer tüm komut satırı ve yapılandırma dosyası ayarlarının görmezden gelinmesine, ayarların verilen yapılandırma dosyasından okunmasına yol açar ve -q -L seçeneklerinin kullanılacağı anlamına da gelir.

<yol> değeri alan tüm seçenekler için eğer yol hiçbir dizin içermiyorsa (yani sadece bir dosya ismiyse) aMule yapılandırma dizini (~/.aMule) varsayılır.

-l seçeneği için <dil> parametresi şu biçimde kullanılmalıdır: dil[_DİL][.kodlama][@niteleyici] ki burada dil birinci dil, DİL lehçe/bölge, kodlama karakter setidir ve niteleyici kullanıcıya belli bir kategori içinde belli yerelleştirme verileri kullanma olanağı sağlar.

Örnek olarak, aşağıdaki dizeler geçerlidir:

de
de_DE
de_DE.iso88591
de_DE@euro
de_DE.iso88591@euro

Yukarıdaki tüm dizeler geçerlidir ancak kodlama ve niteleyici henüz kullanılmamaktadır.

Yukarıdakilere ek olarak dil isimlerini İngilizce olarak belirtebilirsiniz - yani -l german ile -l de_DE eşdeğerdir ve ikisi de geçerlidir.

Ne komut satırında ne de yapılandırma dosyasında hiçbir dil belirtilmediği zaman sistemin varsayılan dili kullanılacaktır.

amuleweb bilgileri çeşitli temalarda görüntüleyebilir. Bu temalara şablon adı verilir ve amuleweb'in belli bir şablonu yüklemesini -t komut satırı seçeneği ile sağlayabilirsiniz. Şablonlar iki konumda aranır: önce ~/.aMule/webserver/ konumunda, sonra da, kurulum --prefix=/usr ile yapıldıysa /usr/share/amule/webserver/ konumunda.

Her şablonun şablon isminin alt dizininde bulunması gerekir ve bu dizinin şablonun ihtiyaç duyduğu tüm dosyaları bulundurması şarttır.

~/.aMule/remote.conf
~/.aMule/webserver/
$(pkgdatadir)/webserver/

ÖRNEK

Tipik olarak amuleweb ilk defada şu şekilde başlayacaktır:

amuleweb -h hostismi -p DBport -P DBşifresi -s HTTPport -A AdminŞifresi -w

ya da

amuleweb --create-config-from=/home/kullanıcıadı/.aMule/amule.conf

Ayarları $HOME/.aMule/remote.conf dosyasına kayıt eder ve daha sonra sadece şunu girmeniz yeterli olacaktır:

amuleweb

Tabii ki ilk örnek satırında daha az ya da fazla seçenek belirtebilirsiniz, hatta onu tamamen görmezden gelebilirsiniz.

Hataları bildirmek için forumumuzu (http://forum.amule.org/) ya da hata takipçimizi (http://bugs.amule.org/) kullanınız. Hataları bildirmek için e-mail ve e-mail listemizi kullanmamanızı ve geliştiricilerden birine doğrudan bildirmemenizi rica ederiz.

aMule ve ilgili tüm yardımcı araçları GNU Genel Kamu Lisansı çerçevesinde dağıtılmaktadır.

İLGİLİ BELGELER

amule(1), amulecmd(1)

Bu kılavuz sayfası Vollstrecker <amule@vollstreckernet.de> tarafından yazılmıştır.

Eylül 2016 aMule webserver v2.3.2